Tarak Mehta Ka Oolta Chasma

Shahrukh Khan, Rohit Shetty on the sets of Tarak Mehta Ka Oolta Chasma

Wednesday, July 24th, 2013

Shahrukh Khan on the sets of Tarak Mehta Ka Oolta Chasma in Mumbai on 23rd July 2013 (5).JPGShahrukh Khan, Rohit Shetty on the sets of Tarak Mehta Ka Oolta Chasma in Mumbai on 23rd July 2013 (59).JPGShahrukh Khan on the sets of Tarak Mehta Ka Oolta Chasma in Mumbai on 23rd July 2013 (16).JPGShahrukh Khan on the sets of Tarak Mehta Ka Oolta Chasma in Mumbai on 23rd July 2013 (6).JPGRohit Shetty on the sets of Tarak Mehta Ka Oolta Chasma in Mumbai on 23rd July 2013 (71).JPGShahrukh Khan on the sets of Tarak Mehta Ka Oolta Chasma in Mumbai on 23rd July 2013 (66).JPG

Shahrukh Khan, Rohit Shetty on the sets of Tarak Mehta Ka Oolta Chasma in Mumbai on 23rd July 2013. (more…)

Tarak Mehta Ka Oolta Chasma bash with star cast

Friday, February 12th, 2010

at Tarak Mehta Ka Oolta Chasma bash in Marimba Lounge on 10th Feb 2010 (20).JPGat Tarak Mehta Ka Oolta Chasma bash in Marimba Lounge on 10th Feb 2010 (14).JPGat Tarak Mehta Ka Oolta Chasma bash in Marimba Lounge on 10th Feb 2010 (8).JPGat Tarak Mehta Ka Oolta Chasma bash in Marimba Lounge on 10th Feb 2010 (25).JPGat Tarak Mehta Ka Oolta Chasma bash in Marimba Lounge on 10th Feb 2010 (4).JPGat Tarak Mehta Ka Oolta Chasma bash in Marimba Lounge on 10th Feb 2010 (19).JPG

Tarak Mehta Ka Oolta Chasma bash in Marimba Lounge on 10th Feb 2010 . (more…)