Katrina Kaif, Ranbir Kapoor, Aditi Rao Hydari, Amyra Dastur, Radhika Apte, Adhuna Akhtar, Evelyn Sharma, Karisma Kapoor, Perizaad Kolah, Madhoo Shah, Tisca Chopra, Sona Mohapatra, Sarah Jane Dias, Tara Sharma, Ileana D’Cruz, Shibani Dandekar, Monica Dogra, Parineeti Chopra, Tina Ahuja at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016.

Katrina Kaif

Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Katrina Kaif at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Adhuna Akhtar

Adhuna Akhtar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Adhuna Akhtar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Adhuna Akhtar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Adhuna Akhtar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Adhuna Akhtar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Adhuna Akhtar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Adhuna Akhtar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Adhuna Akhtar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Aditi Rao Hydari

Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Aditi Rao Hydari at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Amyra Dastur

Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Amyra Dastur at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Evelyn Sharma

Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Evelyn Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Karishma Kapoor

Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Karisma Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Vogue Beauty Awards

at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Madhoo

Madhoo Shah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Madhoo Shah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Madhoo Shah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Madhoo Shah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Madhoo Shah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Madhoo Shah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Madhoo Shah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Madhoo Shah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Perizaad kolah

Perizaad Kolah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Perizaad Kolah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Perizaad Kolah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Perizaad Kolah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Perizaad Kolah at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Radhika Apte

Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Radhika Apte at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Ranbir Kapoor

Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ranbir Kapoor at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Sarah Jane

Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sarah Jane Dias at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Sona Mahapatra

Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Sona Mohapatra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Tara Sharma

Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Tina Ahuja

Tina Ahuja at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tina Ahuja at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tina Ahuja at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tina Ahuja at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Ileana D’Cruz

Ileana D_Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D_Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D_Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D_Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D_Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D_Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D_Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Ileana D Cruz at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Monica Dogra

Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Parineeti Chopra

Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Parineeti Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Shibani Dandekar

Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar, Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar, Monica Dogra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Shibani Dandekar at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Tisca Chopra

Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Tisca Chopra at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

Waluscha Robinson

Waluscha D Souza at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Waluscha D Souza at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Waluscha de Sousa at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Waluscha de Sousa at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Waluscha de Sousa at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Waluscha de Sousa at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Waluscha de Sousa at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Waluscha de Sousa at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016Waluscha de Sousa at Vogue Beauty Awards 2016 on 27th July 2016

LEAVE A REPLY