Shraddha, Aditi, Shahid at GIMA Awards 2015

Shraddha Kapoor, Shahid Kapoor, Mannara, Aditi Rao Hydari, Abhijeet Bhattacharya, A R Rahman, Ankit Tiwari, Aditi Singh Sharma, Akriti Kakkar, Akshara Hassan, Anil Kapoor, Anil Kapoor, Anup Jalota, Arjan Bajwa, Daler Mehndi, Divya Kumar, Kainaat Arora, Leslie Lewis, Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar, manish Paul, Mika Singh, Nitin Mukesh, Pandit at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015 .

A.R.Rehman

A R Rahman at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015A R Rahman at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015A R Rahman at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015A R Rahman at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Abhijeet

Abhijeet Bhattacharya at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Abhijeet Bhattacharya at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Aditi Rao Hydari

Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Rao Hydari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Aditi Singh Sharma

Aditi Singh Sharma at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Singh Sharma at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Singh Sharma at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Aditi Singh Sharma at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Akriti Kakkar

Akriti Kakkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akriti Kakkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akriti Kakkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akriti Kakkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akriti Kakkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akriti Kakkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akriti Kakkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akriti Kakkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Akshara Hassan

Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Akshara Hassan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Alka Yagnik

Alka Yagnik at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Alka Yagnik at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Alka Yagnik at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Alka Yagnik at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Alka Yagnik at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Alka Yagnik at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Alka Yagnik at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Anil Kapoor

Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anil Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Anindita Nayar

Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anindita Nayar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Ankit Tiwari

Ankit Tiwari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Ankit Tiwari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Ankit Tiwari at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Anup Jalota

Anup Jalota at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anup Jalota at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anup Jalota at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Anup Jalota at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Arjan Bajwa

Arjan Bajwa at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Arjan Bajwa at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Arjan Bajwa at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

GIMA Awards 2015

at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Daler Mendhi

Daler Mehndi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Daler Mehndi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Daler Mehndi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Daler Mehndi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Daler Mehndi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Daler Mehndi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Daler Mehndi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Divya Kumar

Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Divya Kumar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Kainaat Arora

Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Kainaat Arora at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Leslie Lewis

Leslie Lewis at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Leslie Lewis at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Madhurima Nigam

Madhurima Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Madhurima Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Madhurima Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sonu Nigam, Madhurima Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Manish Paul

Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh, Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh, Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh, Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Harmeet Gulzar

Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Manmeet Gulzar

Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Mannara

Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mannara at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Chang

Meiyang Chang at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Meiyang Chang at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Meiyang Chang at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Meiyang Chang at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Mika Singh

Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh, Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Mika Singh, Manish Paul at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Nitin Mukesh

Nitin Mukesh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Nitin Mukesh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Nitin Mukesh at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Pandit Jasraj

Pandit Jasraj at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Pandit Jasraj at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Raghav Sachar

Raghav Sachar, Amita Pathak at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Raghav Sachar, Amita Pathak at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Rahul Vaidya

Rahul Vaidya at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Rahul Vaidya at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Rahul Vaidya at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Rahul Vaidya at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Ramesh Sippy

Ramesh Sippy at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Ramesh Sippy, Kiran Juneja at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Kiran Juneja

Ramesh Sippy, Kiran Juneja at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Shaan

Shaan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shaan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shaan, Pandit Jasraj at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shaan, Sonu Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shaan, Sonu Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shaan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shaan, Pandit Jasraj at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Shahid Kapoor

Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shahid Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Shankar Mahadevan

Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Siddharth Mahadevan

Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Sharib Hashmi

Sharib Hashmi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sharib Hashmi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sharib Hashmi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sharib Hashmi at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Shivangi Kapoor

Shivangi Kapoor, Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shivangi Kapoor, Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Shraddha Kapoor

Shivangi Kapoor, Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Shraddha Kapoor at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Sonu Nigam

Sonu Nigam, Madhurima Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sonu Nigam, Madhurima Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sonu Nigam, Madhurima Nigam at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Sophie Chaudhary

Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sophie Chaudhary at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Subhash Ghai

Subhash Ghai at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Subhash Ghai at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Subhash Ghai at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Sulaiman Merchant

Sulaiman Merchant at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sulaiman Merchant at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sulaiman Merchant at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Sulaiman Merchant at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Suresh Wadkar

Suresh Wadkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Suresh Wadkar at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Urvashi Rautela

Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Urvashi Rautela at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

Zakir Hussain

Zakir Hussain at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Zakir Hussain at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Zakir Hussain at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015Zakir Hussain at GIMA Awards 2015 in Filmcity on 24th Feb 2015

LEAVE A REPLY