Ghazal singers including Pankaj Udhas Bhupinder Singh & Mitali Singh Anuradha Paudwal, Rekha Bharadwaj Suresh Wadkar & Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival.

Bhupinder Singh

Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016

Mitali Singh

Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016

Pankaj Udhas

Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016

Anuradha Paudwal

Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016

Suresh Wadkar

Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016

Peenaz Masani

Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016Pankaj Udhas,Bhupinder Singh, Mitali Singh,Anuradha Paudwal,Rekha Bharadwaj,Suresh Wadkar,Penaz Masani together for a rehearsal forthcoming Khazana Ghazal Festival on 27th July 2016

LEAVE A REPLY