Ajay, Salman, Zaheer Khan at Bobby Deol’s birthday party at his home

Zaheer Khan, Ajay Devgan, Alvira Khan, Atul Agnihotri, Arbaaz Khan, Chunkey Pandey, Daisy Shah, Dina Umarova, Ishita Dutta, Seema Khan, Maheep Kapoor, Nikhil Dwivedi, Rahul Dev, Rohit Shetty, Sajid Nadiadwala, Salman Khan, Vindu Dara Singh, Abbas Mastan, Georgia Andriani, Niketan Madhok, Saqib Saleem,Vatsal Sheth at Bobby Deol’s birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019 .

Ajay Devgan

Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ajay Devgan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Alvira Khan

Alvira Khan, Atul Agnihotri at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Alvira Khan, Atul Agnihotri at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Atul Agnihotri

Alvira Khan, Atul Agnihotri at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Alvira Khan, Atul Agnihotri at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Arbaaz Khan

Arbaaz Khan, Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Arbaaz Khan, Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Arbaaz Khan, Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Arbaaz Khan, Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Arbaaz Khan, Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Arbaaz Khan, Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Chunkey Pandey

Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Chunky Pandey at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Daisy Shah

Daisy Shah at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Daisy Shah at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Daisy Shah at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Daisy Shah at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Daisy Shah at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Dina Umarova

Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Ishita Dutta

Ishita Dutta at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Ishita Dutta at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Seema Khan

Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Maheep Kapoor

Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Maheep Kapoor, Seema Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Nikhil Dwivedi

Nikhil Dwivedi at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Nikhil Dwivedi at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Nikhil Dwivedi at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Nikhil Dwivedi at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Nikhil Dwivedi at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Rahul Dev

Rahul Dev at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Rahul Dev at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Rahul Dev at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Rahul Dev at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Rahul Dev at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Rahul Dev at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Rahul Dev at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Rohit Shetty

Rohit Shetty at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Rohit Shetty at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Rohit Shetty at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Sajid Nadiadwala

Sajid Nadiadwala at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Sajid Nadiadwala at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Sajid Nadiadwala at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Sajid Nadiadwala at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Sajid Nadiadwala at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Sajid Nadiadwala at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Salman Khan

Salman Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Salman Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Salman Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Salman Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Salman Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Salman Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Salman Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Salman Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Vindu Dara Singh

Vindu Dara Singh, Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vindu Dara Singh, Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vindu Dara Singh, Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vindu Dara Singh, Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vindu Dara Singh, Dina Umarova at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Zaheer Khan

Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Zaheer Khan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Abbas Mastan

Abbas Mastan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Abbas Mastan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Abbas Mastan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Abbas Mastan at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Georgia Andriani

Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Georgia Andriani at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Niketan Madhok

Niketan Madhok at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Niketan Madhok at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Niketan Madhok at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Niketan Madhok at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Saqib Saleem

Saqib Saleem at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Saqib Saleem at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Saqib Saleem at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Saqib Saleem at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Saqib Saleem at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Saqib Saleem at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Saqib Saleem at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

Vatsal Sheth

Vatsal Seth at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vatsal Seth at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vatsal Seth at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vatsal Seth at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vatsal Seth at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019Vatsal Seth at Bobby Deol's birthday party at his home in juhu on 27th Jan 2019

LEAVE A REPLY