Amitabh Bachchan, Amol Palekar, Sachin Pilgaonkar, Ashok Saraf, Kishori Shahane, Varsha Usgaonkar, Suresh Wadkar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015.

Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amitabh Bachchan at a book reading at Marathi event on 16th June 2015

Amol Palekar

Amol Palekar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amol Palekar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Amol Palekar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015

Ashok Saraf

Ashok Saraf at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Ashok Saraf at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Sachin Pilgaonkar, Ashok Saraf at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Sachin Pilgaonkar, Ashok Saraf at a book reading at Marathi event on 16th June 2015

Sachin

Sachin Pilgaonkar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Sachin Pilgaonkar, Ashok Saraf at a book reading at Marathi event on 16th June 2015

Kishori Shahane

Kishori Shahane at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Kishori Shahane at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Kishori Shahane at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Kishori Shahane at a book reading at Marathi event on 16th June 2015

Suresh Wadkar

Suresh Wadkar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Suresh Wadkar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015

Varsha Usgaonkar

Varsha Usgaonkar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Varsha Usgaonkar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015Varsha Usgaonkar at a book reading at Marathi event on 16th June 2015

LEAVE A REPLY