Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound

Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan, Arjan Bajwa, Jackky Bhagnani, Esha Gupta, Ileana D’Cruz, Imran KHan, Avantika Malik, John Abraham, Athiya Shetty, Esha Deol, Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor, Soha ALi Khan, Kunal Khemu, Shilpa Shetty,Gaurav Chopra, Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016.

Akshay Kumar

Akshay Kumar at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Akshay Kumar at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Arjan Bajwa

Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Arjan Bajwa at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Abhishek Bachchan

Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Athiya Shetty

Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Athiya Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Esha Deol

Esha Deol at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Esha Deol at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Esha Gupta

Esha Gupta at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Esha Gupta at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Esha Gupta at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Esha Gupta at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Gaurav Chopra

Gaurav Chopra at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Gaurav Chopra at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Gaurav Chopra at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Ileana D’Cruz

Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Ileana D_Cruz at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Imran Khan

Imran Khan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Imran Khan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Imran Khan at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Imran Khan, Avantika Malik at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Imran Khan, Avantika Malik at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Imran Khan, Avantika Malik at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Imran Khan, Avantika Malik at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Party Events

at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Avantika Malik

Imran Khan, Avantika Malik at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Imran Khan, Avantika Malik at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Jackie Bhagnani

Jackky Bhagnani at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Jackky Bhagnani at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Jackky Bhagnani at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Jackky Bhagnani at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Jackky Bhagnani at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

John Abraham

John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016John Abraham at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Sanjay Kapoor

Maheep Kapoor, Sanjay Kapoor at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Maheep Kapoor, Sanjay Kapoor at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Shilpa Shetty

Shilpa Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Shilpa Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Shilpa Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Shilpa Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Shilpa Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Shilpa Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Shilpa Shetty at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Soha Ali Khan

Soha ALi Khan, Kunal Khemu at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Soha ALi Khan, Kunal Khemu at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Kunal Khemu

Soha ALi Khan, Kunal Khemu at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Soha ALi Khan, Kunal Khemu at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Tanisha Mukherjee

Tanisha Mukherjee at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee, Tanuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee, Tanuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Tanuja

Tanisha Mukherjee, Tanuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tanisha Mukherjee, Tanuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

Tina Ahuja

Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016Tina Ahuja at Rustom screening in Sunny Super Sound on 11th Aug 2016

LEAVE A REPLY