Amitabh Bachchan, Sachin Tendulkar at Dhoom 3 Screening

Sachin Tendulkar, Aamir Khan, Abhishek Bachchan, Amitabh Bachchan, Uday Chopra, Faisal Khan, Imran Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013.

Aamir Khan

Aamir Khan, Abhishek Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Aamir Khan, Abhishek Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013

Abhishek Bachchan

Aamir Khan, Abhishek Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013

Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Amitabh Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Amitabh Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Amitabh Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Amitabh Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Amitabh Bachchan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013

Movie Premieres

at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013

Faisal Khan

Faisal Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Faisal Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Faisal Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013

Imran Khan

Imran Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Imran Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Imran Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Imran Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Imran Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Imran Khan at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013

Sachin Tendulkar

Sachin Tendulkar at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Sachin Tendulkar at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Sachin Tendulkar at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013

Uday Chopra

Uday Chopra at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Uday Chopra at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013Uday Chopra at Dhoom 3 Screening in Yashraj, Mumbai on 19th Dec 2013

LEAVE A REPLY