Ronit Roy, Rohit Roy, Manasi Joshi Roy, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Anu Malik, Rakshanda Khan, Prachi Shah, Madhurima Nigam, Madhavan, Murli Sharma, Ramesh Taurani, Prem Chopra, Ranjeet, Roshni Chopra, Sharman Joshi, Shatrughan Sinha, Poonam Sinha, Rukhsar, Naved Jaffrey, Sheeba, Suchitra Krishnamurthy, Subhash Ghai, Tejaswini Kohlapure, Tabu, Zayed Khan at Ronit Roy’s bday and mata ki chowki on 10th Oct 2015.

Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan, Jaya Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan, Jaya Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan, Jaya Bachchan at Ronit Roy

Jaya Bachchan

Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan, Jaya Bachchan at Ronit RoyAmitabh Bachchan, Jaya Bachchan at Ronit Roy

Anu Malik

Anu Malik at Ronit Roy

Party Events

at Ronit Royat Ronit Royat Ronit Royat Ronit Royat Ronit Royat Ronit Royat Ronit Royat Ronit Roy

Madhavan

Madhavan at Ronit RoyMadhavan at Ronit RoyMadhavan at Ronit Roy

Madhurima Nigam

Madhurima Nigam at Ronit RoyMadhurima Nigam at Ronit RoyMadhurima Nigam at Ronit Roy

Murli Sharma

Murli Sharma at Ronit RoyMurli Sharma at Ronit Roy

Prachi Shah

Prachi Shah at Ronit RoyPrachi Shah at Ronit RoyPrachi Shah at Ronit RoyPrachi Shah at Ronit RoyPrachi Shah at Ronit Roy

Prem Chopra

Prem Chopra at Ronit RoyPrem Chopra at Ronit Roy

Rakshanda Khan

Rakshanda Khan at Ronit Roy

Ramesh Taurani

Ramesh Taurani at Ronit Roy

Ranjeet

Ranjeet at Ronit RoyRanjeet at Ronit RoyRanjeet at Ronit Roy

Rohit Roy

Rohit Roy at Ronit RoyRohit Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy at Ronit RoyRohit Roy, Ronit Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy, Ronit Roy at Ronit Roy

Manasi Joshi Roy

Rohit Roy, Manasi Joshi Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy, Ronit Roy at Ronit Roy

Ronit Roy

Rohit Roy, Ronit Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy, Ronit Roy at Ronit RoyRohit Roy, Manasi Joshi Roy, Ronit Roy at Ronit Roy

Roshni Chopra

Roshni Chopra at Ronit RoyRoshni Chopra at Ronit RoyRoshni Chopra at Ronit RoyRoshni Chopra at Ronit RoyRoshni Chopra at Ronit Roy

Rukhsar

Rukhsar at Ronit Roy

Naved Jaffery

Sameer at Ronit RoyNaved Jaffrey at Ronit RoyNaved Jaffrey at Ronit Roy

Sharman Joshi

Sharman Joshi at Ronit RoySharman Joshi at Ronit RoySharman Joshi at Ronit RoySharman Joshi at Ronit RoySharman Joshi at Ronit Roy

Shatrugun Sinha

Shatrughan Sinha, Poonam Sinha at Ronit Roy

Poonam Sinha

Shatrughan Sinha, Poonam Sinha at Ronit Roy

Sheeba

Sheeba at Ronit RoySheeba at Ronit Roy

Subhash Ghai

Subhash Ghai at Ronit Roy

Suchitra Krishnamurthy

Suchitra Krishnamurthy at Ronit RoySuchitra Krishnamurthy at Ronit Roy

Tabu

Tabu at Ronit RoyTabu at Ronit RoyTabu at Ronit RoyTabu at Ronit Roy

Tejaswini Kolhapure

Tejaswini Kohlapure at Ronit Roy

Zayed Khan

Zayed Khan at Ronit RoyZayed Khan at Ronit RoyZayed Khan at Ronit Roy

LEAVE A REPLY