Anil Kapoor, Atul Kasbekar, Ram Madhvani, Dia Mirza, Sahil Sangha, Huma Qureshi, Sophie Chaudhary, Mugdha Godse, Rahul Dev, Parsoon Joshi, Shabana Azmi, Shekhar Ravjiani, Vidya Balan at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016.

Anil Kapoor

Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Party Events

at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Dia Mirza

Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Sahil Sangha at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Sahil Sangha at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Huma Qureshi, Sophie Chaudhary at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Huma Qureshi, Sophie Chaudhary at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Huma Qureshi, Sophie Chaudhary at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Sahil Sangha

Dia Mirza, Sahil Sangha at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Sahil Sangha at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Sahil Sangha at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Sahil Sangha at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Sahil Sangha at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Sahil Sangha at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Huma Qureshi

Dia Mirza, Huma Qureshi, Sophie Chaudhary at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Huma Qureshi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Huma Qureshi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Huma Qureshi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Huma Qureshi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Huma Qureshi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Huma Qureshi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Dia Mirza, Huma Qureshi, Sophie Chaudhary at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Sophie Chaudhary

Dia Mirza, Huma Qureshi, Sophie Chaudhary at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Sophie Chaudhary at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Mugdha Godse

Mugdha Godse at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Mugdha Godse at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Mugdha Godse at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Mugdha Godse at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Mugdha Godse at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Mugdha Godse at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Mugdha Godse at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Mugdha Godse, Rahul Dev at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Rahul Dev

Mugdha Godse, Rahul Dev at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Mugdha Godse, Rahul Dev at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Parsoon Joshi

Parsoon Joshi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Parsoon Joshi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Parsoon Joshi, Atul Kasbekar at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Parsoon Joshi, Atul Kasbekar at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Atul Kasbekar

Atul Kasbekar, Ram Madhvani , Anil Kapoor at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Atul Kasbekar, Ram Madhvani at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Parsoon Joshi, Atul Kasbekar at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Shekhar Ravjiani

Shekhar Ravjiani at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Shekhar Ravjiani at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Shekhar Ravjiani, Atul Kasbekar at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Shekhar Ravjiani, Atul Kasbekar at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Shabana Azmi

Shabana Azmi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Shabana Azmi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Shabana Azmi at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Vidya Balan

Vidya Malvade at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Vidya Malvade at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Vidya Malvade at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Vidya Malvade at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Vidya Malvade at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Vidya Malvade at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

Ram Madhwani

Atul Kasbekar, Ram Madhvani at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016Atul Kasbekar, Ram Madhvani at Neerja screening in Lightbox on 11th Feb 2016

LEAVE A REPLY