Arbaaz, Suzanne at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir

Arbaaz Khan, Gauri Khan, Ileana D’Cruz, Chetan Hansraj, Claudia Ciesla, Dino Morea, Honey Bhagnani, Lucky Morani, Kishan Kumar, Mandana Karimi, Manish Malhotra, Maryam Zakaria, Ridhima Pandit, Rinzing Denzongpa, Sanjay Kapoor, Sana Khan, Suhana Khan, Suzanne Khan, Malaika Arora Khan, Vivaan Shah, Yash Birla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017.

Arbaaz Khan

Arbaaz Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Arbaaz Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Arbaaz Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Arbaaz Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Arbaaz Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Arbaaz Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Party Events

at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Chetan Hansraj

Chetan Hansraj at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Chetan Hansraj at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Chetan Hansraj at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Chetan Hansraj at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Claudia Cesila

Claudia Ciesla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Claudia Ciesla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Claudia Ciesla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Claudia Ciesla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Claudia Ciesla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Dino Morea

Dino Morea at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Dino Morea at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Dino Morea at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Dino Morea at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Dino Morea at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Gauri Khan

Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Honey Bhagnani

Honey Bhagnani at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Honey Bhagnani at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Honey Bhagnani at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Honey Bhagnani at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Ileana D’Cruz

Ileana D'Cruz at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Ileana D'Cruz at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Ileana D'Cruz at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Ileana D'Cruz at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Ileana D'Cruz at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Kishan Kumar

Lucky Morani, Kishan Kumar at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Lucky Morani, Kishan Kumar at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Lucky Morani

Lucky Morani, Kishan Kumar at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Lucky Morani, Kishan Kumar at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Malaika Arora Khan

Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suzanne Khan, Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suzanne Khan, Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Mandana Karimi

Mandana Karimi at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Mandana Karimi at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Mandana Karimi at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Mandana Karimi at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Mandana Karimi at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Manish Malhotra

Manish Malhotra at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Manish Malhotra at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Manish Malhotra at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Manish Malhotra at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Manish Malhotra at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Maryam Zakaria

Maryam Zakaria at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Maryam Zakaria at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Maryam Zakaria at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Maryam Zakaria at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Maryam Zakaria at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Ridhima Pandit

Ridhima Pandit at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Ridhima Pandit at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Ridhima Pandit at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Ridhima Pandit at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Rinzing Denzongpa

Rinzing Denzongpa at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Rinzing Denzongpa at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Rinzing Denzongpa at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Rinzing Denzongpa at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Sana Khan

Sana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Sana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Sana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Sana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Sanjay Kapoor

Sanjay Kapoor at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Sanjay Kapoor at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Sanjay Kapoor at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Sanjay Kapoor at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Suhana Khan

Suhana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suhana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suhana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suhana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suhana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suhana Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Suzane Khan

Suzanne Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suzanne Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suzanne Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suzanne Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suzanne Khan, Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Suzanne Khan, Malaika Arora Khan at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Vivaan Shah

Vivaan Shah at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Vivaan Shah at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Vivaan Shah at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Vivaan Shah at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

Yash Birla

Yash Birla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Yash Birla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017Yash Birla at Gauri Khan’s Halloween bash for Cirqu Le Soir on 27th Oct 2017

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.