Arjun Kapoor, Sarika, Akshara Haasan, Chetan Bhagat, Divya Dutta, Swara Bhaskar, Nishikant Kamat, R Balki, Gauri Shinde, Sanjeev Kapoor, Sriram Raghavan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016.

Akshara Hassan

Akshara Haasan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Akshara Haasan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Akshara Haasan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Akshara Haasan, Gauri Shinde at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Akshara Haasan, Gauri Shinde at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Sarika, Akshara Haasan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Sriram Raghavan

Sriram Raghavan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Sriram Raghavan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Sriram Raghavan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Sriram Raghavan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Swara Bhaskar

Swara Bhaskar at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Swara Bhaskar at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Swara Bhaskar at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Swara Bhaskar at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Swara Bhaskar at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Swara Bhaskar at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Sarika

Sarika at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Sarika at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Sarika, Akshara Haasan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Sarika, Akshara Haasan at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Balki

R Balki at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016R Balki at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016R Balki at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016R Balki at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Paresh Rawal

Paresh Rawal at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Paresh Rawal at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Paresh Rawal at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Nishikant Kamat

Nishikant Kamat at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Nishikant Kamat at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Nishikant Kamat at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Nishikant Kamat at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Nishikant Kamat at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Divya Dutta

Divya Dutta at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Divya Dutta at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Divya Dutta at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Chetan Bhagat

Chetan Bhagat at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Arjun Kapoor

Arjun Kapoor at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Arjun Kapoor at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Arjun Kapoor at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Arjun Kapoor at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Arjun Kapoor at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Arjun Kapoor at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Arjun Kapoor at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

Gauri Shinde

Akshara Haasan, Gauri Shinde at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016Akshara Haasan, Gauri Shinde at Ki and Ka screening in Mumbai on 23rd March 2016

LEAVE A REPLY