Big B, Aamir, Kareena, Saif, Janhvi at Sonam Kapoor and Anand Ahuja’s wedding

Anil Kapoor, Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan, Aamir Khan, Kiran Rao, Junaid Khan, Ranveer Singh, Satish Kaushik, Javed Akhtar, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan,Masaba, Rani Mukerji, Farah Khan, Swara Bhaskar, Jacqueline Fernandez, Karan Johar, Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, Boney Kapoor, Mohit Marwah at Sonam Kapoor Anand Ahuja’s wedding in rockdale bandra on 8th May 2018.

Aamir Khan

Aamir Khan, Kiran Rao, Junaid Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Aamir Khan, Kiran Rao, Junaid Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Kiran Rao

Aamir Khan, Kiran Rao, Junaid Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Abhishek Bachchan

Abhishek Bachchan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Amitabh Bachchan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Amitabh Bachchan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Amitabh Bachchan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Anil Kapoor

Anil Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Anil Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Anil Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Anil Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Arjun Kapoor

Arjun Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Jacqueline Fernandez

Jacqueline Fernandez at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Jacqueline Fernandez at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Jacqueline Fernandez at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Jacqueline Fernandez at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Jhanvi Kapoor

Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Boney Kapoor

Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Khushi Kapoor

Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Boney Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Javed Akhtar

Javed Akhtar at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Javed Akhtar at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Karan Johar

Karan Johar at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Kareena Kapoor

Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Karishma Kapoor

Karisma Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Saif Ali Khan

Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Masaba

Masaba at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Mohit Marwah

Mohit Marwah at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Rani Mukherjee

Rani Mukerji at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Rani Mukerji at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Rani Mukerji at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Rani Mukerji at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Ranveer Singh

Ranveer Singh at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Satish Kaushik

Satish Kaushik at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

Swara Bhaskar

Swara Bhaskar at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018Swara Bhaskar at Sonam Kapoor Anand Ahuja's wedding in rockdale bandra on 8th May 2018

LEAVE A REPLY