Sunny Leone, Jaya Bachchan, Bipasha Basu, Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016.

Bipasha Basu

Bipasha Basu snapped at airport on 22nd Feb 2016Bipasha Basu snapped at airport on 22nd Feb 2016Bipasha Basu snapped at airport on 22nd Feb 2016Bipasha Basu snapped at airport on 22nd Feb 2016Bipasha Basu snapped at airport on 22nd Feb 2016Bipasha Basu snapped at airport on 22nd Feb 2016Bipasha Basu snapped at airport on 22nd Feb 2016Bipasha Basu snapped at airport on 22nd Feb 2016

Jaya Bachchan

Jaya Bachchan snapped at airport on 22nd Feb 2016Jaya Bachchan snapped at airport on 22nd Feb 2016Jaya Bachchan snapped at airport on 22nd Feb 2016Jaya Bachchan snapped at airport on 22nd Feb 2016Jaya Bachchan snapped at airport on 22nd Feb 2016

Sunny Leone

Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016Sunny Leone snapped at airport on 22nd Feb 2016

Zarine Khan (actress)

Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016Zarine Khan snapped at airport on 22nd Feb 2016

LEAVE A REPLY