Bipasha, Sonakshi, Athiya, Tiger, Neil, Shahid,Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2

Bipasha BAsu, Karan Singh Grover, Sonakshi Sinha, Tiger Shroff, Priyanka Alva, Vivek Oberoi, Subhash Ghai, Gulshan Grover, Athiya Shetty, Dia Mirza, Sahil Sangha, Neil Mukesh, Nitin Mukesh,Manish Paul, Shabana Azmi, Javed Akhtar, Randhir Kapoor, Tanvi Azmi, Shahid Kapoor, Abhay Deol, Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016.

Tiger Shroff

Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tiger Shroff leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Abhay Deol

Abhay Deol leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Abhay Deol leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Abhay Deol leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Abhay Deol leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Abhay Deol leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Abhay Deol leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Abhay Deol leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Anand L Rai

Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Anand L Rai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Athiya Shetty

Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Athiya Shetty leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Bipasha Basu

Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Karan Grover

Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Bipasha Basu, Karan Singh Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Dia Mirza

Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza, Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza, Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza, Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Gulshan Grover

Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Gulshan Grover leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Party Events

leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Sahil Sangha

Dia Mirza, Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Dia Mirza, Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sahil Sangha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Manish Paul

Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Manish Paul leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Neil Mukesh

Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh, Nitin Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh, Nitin Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh, Nitin Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Neil Mukesh, Nitin Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Nitin Mukesh

Neil Mukesh, Nitin Mukesh leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Priyanka Alva

Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Vivek Oberoi

Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Priyanka Alva, Vivek Oberoi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Randhir Kapoor

Randhir Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Randhir Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Randhir Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Randhir Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Randhir Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Randhir Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Randhir Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Randhir Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Javed Akhtar

Shabana Azmi, Javed Akhtar leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shabana Azmi, Javed Akhtar leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shabana Azmi, Javed Akhtar leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shabana Azmi, Javed Akhtar leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Shabana Azmi

Shabana Azmi, Javed Akhtar leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shabana Azmi, Javed Akhtar leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shabana Azmi, Javed Akhtar leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shabana Azmi, Javed Akhtar leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Shahid Kapoor

Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Shahid Kapoor leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Sonakshi Sinha

Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Sonakshi Sinha leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Subhash Ghai

Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Subhash Ghai leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

Tanvi Azmi

Tanvi Azmi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tanvi Azmi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tanvi Azmi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tanvi Azmi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tanvi Azmi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tanvi Azmi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016Tanvi Azmi leaves for IIFA on Day 2 on 21st June 2016

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.