Bipasha, Vivek, Nimrat, Mouni at Ekta Kapoor’s party

Ekta Kapoor, Vivek Oberoi, Priyanka Alva, Nimrat Kaur, Ridhima Pandit, Urvashi Dholakia, Chetan Bhagat, Abhishek Kapoor, Shabbir Ahluwalia, Bipasha Basu, Karan Singh Grover, Ritvik Dhanjani, Sonali Kulkarni, Mouni Roy, Ken Ghosh, Rahul Dev, Rohit Reddy at Ekta Kapoor’s party at her juhu home on 29th Jan 2018.

Rohit Reddy

Rohit Reddy at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Rohit Reddy at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Abhishek Kapoor

Abhishek Kapoor at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Abhishek Kapoor at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Abhishek Kapoor at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Abhishek Kapoor at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Abhishek Kapoor at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Bipasha Basu

Bipasha Basu at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Bipasha Basu at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Bipasha Basu, Karan Singh Grover at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Bipasha Basu, Karan Singh Grover at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Karan Singh Grover

Bipasha Basu, Karan Singh Grover at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Bipasha Basu, Karan Singh Grover at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Chetan Bhagat

Chetan Bhagat at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Chetan Bhagat at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Ekta Kapoor

Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Karishma Tanna

Karishma Tanna at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Karishma Tanna at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Ken Ghosh

Ken Ghosh at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Mouni Roy

Mouni Roy at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Mouni Roy at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Mouni Roy at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Sonali Kulkarni, Mouni Roy at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Sonali Kulkarni

Sonali Kulkarni at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Sonali Kulkarni at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Sonali Kulkarni, Mouni Roy at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Nimrat Kaur

Nimrat Kaur at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Nimrat Kaur at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Nimrat Kaur at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Rahul Dev

Rahul Dev at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Rahul Dev at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Ridhima Pandit

Ridhima Pandit at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Ridhima Pandit at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Ritwik Dhanjani

Ritvik Dhanjani at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Shabbir Ahluwalia

Shabbir Ahluwalia at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Shabbir Ahluwalia at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Urvashi Dholakia

Urvashi Dholakia at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Urvashi Dholakia at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Karishma Shah

Vandana Sajnani, Kashmira Shah at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Vandana Sajanani

Vandana Sajnani, Kashmira Shah at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Vivek Oberoi

Vivek Oberoi at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018Vivek Oberoi, Priyanka Alva at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

Priyanka Alva

Vivek Oberoi, Priyanka Alva at Ekta Kapoor's party at her juhu home on 29th Jan 2018

LEAVE A REPLY