Boney Kapoor, Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor, Subhash Ghai, Dia Mirza, Sahil Sangha, Lisa haydon, Sonakshi Sinha, Neha Dhupia, Vikas Bahl, Sonu sood, Ahmed Khan, Malaika Arora Khan, Anil Kapoor, Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015.

Ahmed Khan

Ahmed Khan leave for IIFA on 4th June 2015Ahmed Khan leave for IIFA on 4th June 2015Ahmed Khan leave for IIFA on 4th June 2015Ahmed Khan leave for IIFA on 4th June 2015

Anil Kapoor

Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Anil Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015

Boney Kapoor

Boney Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Boney Kapoor, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Boney Kapoor, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Boney Kapoor, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Boney Kapoor, Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015

Sridevi

Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Boney Kapoor, Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Boney Kapoor, Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor  leave for IIFA on 4th June 2015

Dia Mirza

Dia Mirza leave for IIFA on 4th June 2015Dia Mirza, Sahil Sangha leave for IIFA on 4th June 2015Dia Mirza, Sahil Sangha leave for IIFA on 4th June 2015Dia Mirza leave for IIFA on 4th June 2015Dia Mirza, Sahil Sangha leave for IIFA on 4th June 2015

Sahil Sangha

Dia Mirza, Sahil Sangha leave for IIFA on 4th June 2015Sahil Sangha leave for IIFA on 4th June 2015Sahil Sangha leave for IIFA on 4th June 2015

Hrithik Roshan

Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015Hrithik Roshan leave for IIFA on 4th June 2015

Khushi Kapoor

Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015

Lisa Haydon

Lisa haydon leave for IIFA on 4th June 2015Lisa Haydon leave for IIFA on 4th June 2015Lisa Haydon leave for IIFA on 4th June 2015Lisa Haydon leave for IIFA on 4th June 2015

Malaika Arora Khan

Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015Malaika Arora Khan leave for IIFA on 4th June 2015

Neha Dhupia

Neha Dhupia leave for IIFA on 4th June 2015Neha Dhupia leave for IIFA on 4th June 2015Neha Dhupia leave for IIFA on 4th June 2015Neha Dhupia leave for IIFA on 4th June 2015

Sonakshi Sinha

Sonakshi Sinha leave for IIFA on 4th June 2015Sonakshi Sinha leave for IIFA on 4th June 2015Sonakshi Sinha leave for IIFA on 4th June 2015Sonakshi Sinha leave for IIFA on 4th June 2015Sonakshi Sinha leave for IIFA on 4th June 2015

Sonu Sood

Sonu sood leave for IIFA on 4th June 2015Sonu sood leave for IIFA on 4th June 2015Sonu sood leave for IIFA on 4th June 2015Sonu sood leave for IIFA on 4th June 2015Sonu sood leave for IIFA on 4th June 2015

Subhash Ghai

Subhash Ghai leave for IIFA on 4th June 2015Subhash Ghai leave for IIFA on 4th June 2015Subhash Ghai leave for IIFA on 4th June 2015Subhash Ghai leave for IIFA on 4th June 2015Subhash Ghai leave for IIFA on 4th June 2015Subhash Ghai leave for IIFA on 4th June 2015

Vikas Bahl

Vikas Bahl leave for IIFA on 4th June 2015Vikas Bahl leave for IIFA on 4th June 2015

Jhanvi Kapoor

Jhanvi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Jhanvi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Boney Kapoor, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015Sridevi, Jhanvi Kapoor, Khushi Kapoor leave for IIFA on 4th June 2015

LEAVE A REPLY