Celebs at Soha Ali Khan and Kunal Khemu’s wedding Reception

Soha Ali Khan, Kunal Khemu, Karisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Arshad Warsi, Amrita Arora, Arpita Khan, Malaika Arora Khan, Konkona Sen Sharma, Kunal Deshmukh, Neha Dhupia, Sahil Sangha, Sandhya Mridul, Sharmila Tagore, Sophie Chaudhary, Yuvraj Singh, Vikram Phadnis, Karan Johar at Soha Ali Khan and Kunal Khemu’s wedding Reception in Mumbai on 25th Jan 2015.

Amrita Arora

Amrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Arpita Khan

Amrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuAmrita Arora, Arpita Khan at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Arshad Warsi

Arshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArshad Warsi at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Arunoday Singh

Arunoday Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArunoday Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArunoday Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArunoday Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArunoday Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArunoday Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuArunoday Singh at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Party Events

at Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemuat Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Kareena Kapoor

Babita, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Gaurav Kapoor

Gaurav Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuGaurav Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuGaurav Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuGaurav Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuGaurav Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Karan Johar

Karan Johar at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKaran Johar at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKaran Johar at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Karishma Kapoor

Karisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Kareena Kapoor at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Konkona Sen

Konkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKonkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKonkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKonkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKonkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKonkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKonkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKonkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKonkona Sen Sharma at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Kunal Deshmukh

Kunal Deshmukh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKunal Deshmukh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKunal Deshmukh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKunal Deshmukh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKunal Deshmukh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKunal Deshmukh at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Malaika Arora Khan

Malaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuMalaika Arora Khan at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Neha Dhupia

Neha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal KhemuNeha Dhupia at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Sahil Sangha

Sahil Sangha at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSahil Sangha at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSahil Sangha at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSahil Sangha at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Sandhya Mridul

Sandhya Mridul at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSandhya Mridul at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSandhya Mridul at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSandhya Mridul at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSandhya Mridul at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Sharmila Tagore

Sharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Saif Ali Khan

Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSharmila Tagore, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal KhemuKarisma Kapoor, Babita, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Soha Ali Khan

Soha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal Khemu

Sophie Chaudhary

Sophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal KhemuSophie Chaudhary at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Vikram Phadnis

Vikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal KhemuVikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal KhemuVikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal KhemuVikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal KhemuVikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal KhemuVikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal KhemuVikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal KhemuVikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal KhemuVikram Phadnis at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Yuvraj

Yuvraj Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuYuvraj Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuYuvraj Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuYuvraj Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuYuvraj Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuYuvraj Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuYuvraj Singh at Soha Ali Khan and Kunal KhemuYuvraj Singh at Soha Ali Khan and Kunal Khemu

Kunal Khemu

Soha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal KhemuSoha Ali Khan and Kunal Khemu

LEAVE A REPLY