Daisy Shah, Zarine Khan, Rajiv Paul, Krishna Abhishek at Rahul Saxena’s Dance Fest at St. Andrews on 6th June 2015.

Art Events

at Rahul Saxenaat Rahul Saxenaat Rahul Saxenaat Rahul Saxenaat Rahul Saxenaat Rahul Saxenaat Rahul Saxenaat Rahul Saxena

Daisy Shah

Daisy Shah at Rahul SaxenaDaisy Shah at Rahul SaxenaDaisy Shah, Zarine Khan at Rahul SaxenaDaisy Shah, Zarine Khan at Rahul SaxenaDaisy Shah, Zarine Khan at Rahul Saxena

Zarine Khan (actress)

Daisy Shah, Zarine Khan at Rahul SaxenaDaisy Shah, Zarine Khan at Rahul SaxenaZarine Khan at Rahul SaxenaZarine Khan at Rahul SaxenaDaisy Shah, Zarine Khan at Rahul SaxenaDaisy Shah, Zarine Khan at Rahul Saxena

Rajiv Paul

Rajiv Paul at Rahul SaxenaRajiv Paul at Rahul SaxenaRajiv Paul at Rahul SaxenaRajiv Paul at Rahul SaxenaKrishna Abhishek, Rajiv Paul at Rahul Saxena

Krishna

Krishna Abhishek at Rahul SaxenaKrishna Abhishek at Rahul SaxenaKrishna Abhishek at Rahul Saxena

LEAVE A REPLY