Divya, Dhoni, Yuvraj, Akash Ambani at Virat Kohli’s charity auction

Yuvraj Singh, Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni, Claudia Ciesla, Armaan Malik, Vikas Khanna, Sandip Soparkar, Tara Sharma, Divya Kumar, Archana Kochhar, Abhijeet Bhattacharya, Akash Ambani at Virat Kohli’s charity auction in Mumbai on 3rd June 2016.

Abhijeet

Abhijeet Bhattacharya at Virat KohliAbhijeet Bhattacharya at Virat KohliAbhijeet Bhattacharya at Virat KohliAbhijeet Bhattacharya at Virat KohliAbhijeet Bhattacharya at Virat KohliAbhijeet Bhattacharya at Virat Kohli

Akash Ambani

Akash Ambani at Virat KohliAkash Ambani at Virat KohliAkash Ambani at Virat KohliAkash Ambani at Virat Kohli

Archana Kocchar

Archana Kochhar at Virat KohliArchana Kochhar at Virat KohliArchana Kochhar at Virat Kohli

Arman Malik

Armaan Malik at Virat KohliArmaan Malik at Virat KohliArmaan Malik at Virat KohliArmaan Malik at Virat KohliArmaan Malik at Virat KohliArmaan Malik at Virat Kohli

Party Events

at Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohliat Virat Kohli

Claudia Cesila

Claudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat KohliClaudia Ciesla at Virat Kohli

Divya Kumar

Divya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat KohliDivya Kumar at Virat Kohli

Divya Palat

Divya Palat, Aditya Hitkari at Virat KohliDivya Palat, Aditya Hitkari at Virat Kohli

Mahendra Singh Dhoni

Mahendra Singh Dhoni at Virat Kohli

Sandip Soparkar

Sandip Soparkar at Virat KohliSandip Soparkar at Virat KohliSandip Soparkar at Virat KohliSandip Soparkar at Virat KohliSandip Soparkar at Virat KohliSandip Soparkar at Virat Kohli

Sanjeev Kapoor

Sanjeev Kapoor at Virat Kohli

Tara Sharma

Tara Sharma at Virat KohliTara Sharma at Virat KohliTara Sharma at Virat KohliTara Sharma at Virat KohliTara Sharma at Virat KohliTara Sharma at Virat KohliTara Sharma at Virat KohliTara Sharma at Virat KohliTara Sharma at Virat Kohli

Vikas Khanna

Vikas Khanna at Virat KohliVikas Khanna at Virat KohliVikas Khanna at Virat KohliVikas Khanna at Virat KohliVikas Khanna at Virat KohliVikas Khanna at Virat KohliVikas Khanna at Virat KohliVikas Khanna at Virat Kohli

Virat Kohli

Virat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat KohliVirat Kohli

Yuvraj

Yuvraj Singh at Virat KohliYuvraj Singh at Virat KohliYuvraj Singh at Virat Kohli

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.