Hina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan Shahi’s Yeh Ristha Kya Kehlata Hai completed 7 glorious years on 19th Jan 2016.

Hina Khan

Hina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan Shahi

Rajan Shahi

Hina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan Shahi

Karan Mehra

Hina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan ShahiHina Khan, Karan Mehra, Rajan Shahi at Rajan Shahi

LEAVE A REPLY