Kangana Ranaut, Kartik Aaryan, Gulshan Devaiya, Shekhar Kapur, Anurag Kashyap, Raam Reddy, Swara Bhaskar, Vicky Kaushal, Sudhir Mishra, Anushka Ranjan at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016.

Anurag Kashyap

Anurag Kashyap at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Anurag Kashyap at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Anurag Kashyap at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Raam Reddy, Anurag Kashyap at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Anushka Ranjan

Anushka Ranjan at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Party Events

at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Gulshan Devaiya

Gulshan Devaiya at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Gulshan Devaiya at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Gulshan Devaiya at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Gulshan Devaiya at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Gulshan Devaiya at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Gulshan Devaiya at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Kartik Aaryan

Kartik Aaryan at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kartik Aaryan at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kartik Aaryan at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kartik Aaryan at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Raam Reddy

Raam Reddy at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Raam Reddy at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Raam Reddy at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Raam Reddy, Anurag Kashyap at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Shekhar Kapur

Shekhar Kapur at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Shekhar Kapur at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Sudhir Mishra

Sudhir Mishra at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Sudhir Mishra at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Swara Bhaskar

Swara Bhaskar at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Swara Bhaskar at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Swara Bhaskar at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Swara Bhaskar at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Swara Bhaskar at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Swara Bhaskar at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Vicky Kaushal

Vicky Kaushal at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Vicky Kaushal at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Vicky Kaushal at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Vicky Kaushal at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Vicky Kaushal, Raam Reddy at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Vicky Kaushal, Raam Reddy at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Vicky Kaushal, Raam Reddy at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Vicky Kaushal at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

Kangana Ranaut

Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016Kangana Ranaut at Thithi screening in Mumbai on 30th May 2016

LEAVE A REPLY