Shamita Shetty,Shilpa Shetty, Raj Kundra, Madhavan, Sunanda Shetty, Vivian Dsena, Vahbbiz Dorabjee, Aashish Chaudhary, Jimmy Shergill, Karishma Tanna, Upen Patel, Kavita Kaushik, Kiran Bawa, Esha Deol, Harman Baweja at Shamita Shetty’s bday bash hosted by Ruka on 3rd Feb 2016 .

Aashish Chaudhary

Aashish Chaudhary at Shamita ShettyAashish Chaudhary at Shamita Shetty

Party Events

at Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shettyat Shamita Shetty

Esha Deol

Esha Deol at Shamita ShettyEsha Deol at Shamita Shetty

Harman Baweja

Harman Baweja at Shamita ShettyHarman Baweja at Shamita ShettyHarman Baweja at Shamita Shetty

Jimmy Shergill

Jimmy Shergill at Shamita ShettyJimmy Shergill at Shamita ShettyJimmy Shergill at Shamita ShettyJimmy Shergill at Shamita ShettyJimmy Shergill at Shamita Shetty

Upen Patel

Karishma Tanna, Upen Patel at Shamita Shetty

Karishma Tanna

Karishma Tanna, Upen Patel at Shamita ShettyKarishma Tanna, Upen Patel at Shamita Shetty

Kavita Kaushik

Kavita Kaushik at Shamita ShettyKavita Kaushik at Shamita ShettyKavita Kaushik at Shamita ShettyKavita Kaushik at Shamita Shetty

Kiran Bawa

Kiran Bawa at Shamita ShettyKiran Bawa at Shamita ShettyKiran Bawa at Shamita Shetty

Madhavan

Madhavan at Shamita ShettyMadhavan at Shamita ShettyMadhavan at Shamita ShettyMadhavan at Shamita Shetty

Shamita Shetty

Shamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyMadhavan at Shamita Shetty

Shilpa Shetty

Shilpa Shetty at Shamita ShettyShilpa Shetty, Raj Kundra at Shamita ShettyShilpa Shetty, Raj Kundra at Shamita ShettyShilpa Shetty at Shamita ShettyShilpa Shetty at Shamita ShettyShilpa Shetty at Shamita ShettyShilpa Shetty at Shamita ShettyShilpa Shetty at Shamita ShettyShilpa Shetty at Shamita ShettyShamita ShettyShamita ShettyShamita Shetty

Raj Kundra

Shilpa Shetty, Raj Kundra at Shamita ShettyShilpa Shetty, Raj Kundra at Shamita Shetty

Sunanda Shetty

Sunanda Shetty at Shamita ShettySunanda Shetty at Shamita Shetty

Vivian Dsena

Vivian Dsena,  Vahbbiz Dorabjee at Shamita Shetty

Vahbiz Dorabjee

Vivian Dsena,  Vahbbiz Dorabjee at Shamita Shetty

LEAVE A REPLY