Nana Patekar’s Ganpati Visarjan on 27th Sept 2015 .

Ganapati Celebrations

at Nana Patekarat Nana Patekarat Nana Patekarat Nana Patekarat Nana Patekarat Nana Patekarat Nana Patekarat Nana Patekar

Nana Patekar

Nana PatekarNana PatekarNana PatekarNana PatekarNana PatekarNana PatekarNana PatekarNana PatekarNana PatekarNana PatekarNana PatekarNana Patekar

LEAVE A REPLY