Neha Dhupia, Saif, Kiara, Yami at Karwaan Pre Release Party

Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar,Akarsh Khurana, Akash Thosar, Saif Ali Khan, Yami Gautam, Homi adajania, Abhishek Kapoor, Konkona Sen Sharma, Karan Johar, Kiara Advani, Javed Akhtar, Shabana Azmi, Rakesh Omprakash Sharma, Vikramaditya Motwane, Dibakar Banerjee, Neha Dhupia, Angad Bedi, Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018.

Yami Gautam

Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam, Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Yami Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Abhishek Kapoor

Abhishek Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Abhishek Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Abhishek Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Abhishek Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Abhishek Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Akarsh Khurana

Akarsh Khurana at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Akarsh Khurana at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Akarsh Khurana at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Akash Thosar

Akash Thosar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Akash Thosar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Akash Thosar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Party Events

at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Surilie Gautam at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Dibakar Banerjee

Dibakar Banerjee at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Dibakar Banerjee at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Dibakar Banerjee at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Dibakar Banerjee at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Bhumi Pednekar

Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Homi Adajania

homi adajania at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018homi adajania at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018homi adajania at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018homi adajania at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018homi adajania at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018homi adajania at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Javed Akhtar

Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Shabana Azmi

Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Javed Akhtar, Shabana Azmi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Karan Johar

Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Karan Johar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Kiara Advani

Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Kiara Advani at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Konkona Sen

Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Konkona Sen Sharma at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Mithila Palkar

Mithila Parkar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Mithila Parkar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Angad Bedi

Neha Dhupia, Angad Bedi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Neha Dhupia, Angad Bedi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Neha Dhupia, Angad Bedi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Neha Dhupia

Neha Dhupia, Angad Bedi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Neha Dhupia, Angad Bedi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Neha Dhupia, Angad Bedi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Neha Dhupia, Angad Bedi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Neha Dhupia, Angad Bedi at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Rakesh Omprakash Mehra

Rakesh Omprakash Mehra at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Rakesh Omprakash Mehra at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Rakesh Omprakash Mehra at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Rakesh Omprakash Mehra at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Saif Ali Khan

Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Saif Ali Khan at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Sanjay Kapoor

Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Vidya Balan

Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Siddharth Roy Kapur

Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor, Bhumi Pednekar at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vidya Balan, Siddharth Roy Kapoor at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

Vikramaditya Motwane

Vikramaditya Motwane at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vikramaditya Motwane at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vikramaditya Motwane at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vikramaditya Motwane at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018Vikramaditya Motwane at Karwaan Pre Release Party on 26th July 2018

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.