Priyanka Chopra, Anushka Sharma, Farhan Akhtar, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shiney Ahuja, Vivek Oberoi, Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015 .

Party Events

depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015depart for IIFA on 5th June 2015

Anushka Sharma

Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015Anushka Sharma depart for IIFA on 5th June 2015

Divya Kumar

Divya Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar depart for IIFA on 5th June 2015

Bhushan Kumar

Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015Divya Kumar, Bhushan Kumar depart for IIFA on 5th June 2015

Farhan Akhtar

Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015Farhan Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015Priyanka Chopra depart for IIFA on 5th June 2015

Ritesh Sidhwani

Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015Ritesh Sidhwani depart for IIFA on 5th June 2015

Shiney Ahuja

Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015Shiney Ahuja depart for IIFA on 5th June 2015

Vivek Oberoi

Vivek Oberoi depart for IIFA on 5th June 2015Vivek Oberoi depart for IIFA on 5th June 2015Vivek Oberoi depart for IIFA on 5th June 2015Vivek Oberoi depart for IIFA on 5th June 2015Vivek Oberoi depart for IIFA on 5th June 2015Vivek Oberoi depart for IIFA on 5th June 2015Vivek Oberoi depart for IIFA on 5th June 2015

Zoya Akhtar

Zoya Akhtar depart for IIFA on 5th June 2015

LEAVE A REPLY