Priyanka Chopra, Varun Dhawan, Athiya Shetty, Karishma Tanna, Krishna Shroff, Salman Khan, Iulia Vantur, Shraddha Kapoor, John Abraham, Tamannaah Bhatia snapped at airport on 8th June 2016.

Athiya Shetty

Athiya Shetty snapped at airport on 8th June 2016Athiya Shetty snapped at airport on 8th June 2016Athiya Shetty snapped at airport on 8th June 2016Athiya Shetty snapped at airport on 8th June 2016Athiya Shetty snapped at airport on 8th June 2016

Karishma Tanna

Karishma Tanna snapped at airport on 8th June 2016Karishma Tanna snapped at airport on 8th June 2016Karishma Tanna snapped at airport on 8th June 2016

Krishna Shroff

Krishna Shroff snapped at airport on 8th June 2016Krishna Shroff snapped at airport on 8th June 2016Krishna Shroff snapped at airport on 8th June 2016Krishna Shroff snapped at airport on 8th June 2016

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016Priyanka Chopra snapped at airport on 8th June 2016

Varun Dhawan

Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016Varun Dhawan snapped at airport on 8th June 2016

Lulia Vantur

Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016Iulia Vantur snapped at airport on 8th June 2016

John Abraham

John Abraham snapped at airport on 8th June 2016John Abraham snapped at airport on 8th June 2016John Abraham snapped at airport on 8th June 2016

Salman Khan

Salman Khan snapped at airport on 8th June 2016Salman Khan snapped at airport on 8th June 2016Salman Khan snapped at airport on 8th June 2016Salman Khan snapped at airport on 8th June 2016Salman Khan snapped at airport on 8th June 2016Salman Khan snapped at airport on 8th June 2016Salman Khan snapped at airport on 8th June 2016

Shraddha Kapoor

Shraddha Kapoor snapped at airport on 8th June 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 8th June 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 8th June 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 8th June 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 8th June 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 8th June 2016Shraddha Kapoor snapped at airport on 8th June 2016

Tamanna Bhatia

Tamannaah Bhatia snapped at airport on 8th June 2016Tamannaah Bhatia snapped at airport on 8th June 2016Tamannaah Bhatia snapped at airport on 8th June 2016Tamannaah Bhatia snapped at airport on 8th June 2016Tamannaah Bhatia snapped at airport on 8th June 2016Tamannaah Bhatia snapped at airport on 8th June 2016

LEAVE A REPLY