Rekha at Vidya Balan’s Mehndi ceremony

Vidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (7).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (6).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (1).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (9).jpgRekha at Vidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (5).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (8).jpg

Rekha at Vidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012.

Vidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (1).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (6).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (7).jpgRekha at Vidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (4).jpgRekha at Vidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (5).jpgRekha at Vidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (6).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (5).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (8).jpgVidya Balan_s Mehndi ceremony in Mumbai on 12th Dec 2012 (9).jpg

LEAVE A REPLY