Saif, Yuvraj, Evelyn, Nargis, Shazahn, Abhay, Urvashi at GQ Best Dressed

Ayushmann Khurrana, Terence Lewis, Arunoday Singh, Arjun Khanna, Anushka Manchanda, Abhay Deol, Amit Sadh, Preeti Desai, Amrita Puri, Candice Pinto, Evelyn Sharma, Kabir Bedi, Kara Johar, Kiran Rao, Mohit Marwah, Madhoo Shah, Narendra Kumar Ahmed, Nargis Fakhri, Neil Mukesh, Saif Ali Khan, Rahul Khanna, Shahid Kapoor, Zayed Khan, Shazahn Padamsee, Urvashi Rautela, Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014.

Abhay Deol

Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Amit Sadh

Amit Sadh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amit Sadh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amit Sadh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amit Sadh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amit Sadh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amit Sadh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amit Sadh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Amrita Puri

Amrita Puri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amrita Puri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amrita Puri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amrita Puri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Amrita Puri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Anushka Manchanda

Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Anushka Manchanda at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Arjun Khanna

Arjun Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arjun Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arjun Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arjun Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arjun Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arjun Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arjun Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Arunoday Singh

Arunoday Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arunoday Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arunoday Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arunoday Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arunoday Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Arunoday Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

GQ Best Dressed

at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Ayushmann Khurrana

Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Ayushmann Khurrana at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Candice

Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Candice Pinto at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Evelyn Sharma

Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Evelyn Sharma at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Kabir Bedi

Kabir Bedi at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kabir Bedi at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kabir Bedi at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kabir Bedi at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kabir Bedi at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kabir Bedi at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kabir Bedi at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Karan Johar

Kara Johar at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kara Johar at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kara Johar at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kara Johar at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kara Johar at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kara Johar at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Kiran Rao

Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Kiran Rao at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Madhoo

Madhoo Shah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Madhoo Shah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Madhoo Shah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Madhoo Shah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Madhoo Shah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Madhoo Shah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Madhoo Shah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Mohit Marwah

Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Mohit Marwah at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Narendra Kumar Ahmed

Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Narendra Kumar Ahmed at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Nargis Fakhri

Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Nargis Fakhri at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Neil Mukesh

Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Neil Mukesh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Preeti Desai

Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai, Abhay Deol at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Preeti Desai at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Rahul Khanna

Rahul Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Rahul Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Rahul Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Rahul Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Rahul Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Rahul Khanna at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Shahid Kapoor

Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor, Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor, Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor, Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor, Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Zayed Khan

Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor, Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor, Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shahid Kapoor, Zayed Khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Terrence Lewis

Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Terence Lewis at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Zaheer Khan

Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Yuvraj

Yuvraj Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh, Zaheer khan at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Yuvraj Singh at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Urvashi Rautela

Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Urvashi Rautela at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

Shazahn Padamsee

Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014Shazahn Padamsee at GQ Best Dressed in Mumbai on 14th June 2014

LEAVE A REPLY