Salman Khan, Shahid Kapoor, Tiger Shroff, Daisy Shah, Neil Mukesh, Manish Paul, John Abraham snapped at the airport on June 26, 2016.

Manish Paul

Manish Paul at the airport on June 26, 2016Manish Paul at the airport on June 26, 2016Manish Paul at the airport on June 26, 2016Manish Paul at the airport on June 26, 2016Manish Paul at the airport on June 26, 2016Manish Paul at the airport on June 26, 2016Manish Paul at the airport on June 26, 2016Manish Paul at the airport on June 26, 2016

Tiger Shroff

Tiger Shroff snapped at the airport on June 26, 2016Tiger Shroff snapped at the airport on June 26, 2016Tiger Shroff snapped at the airport on June 26, 2016

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016Priyanka Chopra at the airport on June 26, 2016

Neil Mukesh

Neil Nitin Mukesh at the airport on June 26, 2016Neil Nitin Mukesh at the airport on June 26, 2016Neil Nitin Mukesh with father Nitin Mukesh at the airport on June 26, 2016Neil Nitin Mukesh with father Nitin Mukesh at the airport on June 26, 2016Neil Nitin Mukesh at the airport on June 26, 2016

John Abraham

John Abraham snapped at the airport on June 26, 2016John Abraham snapped at the airport on June 26, 2016John Abraham snapped at the airport on June 26, 2016

Daisy Shah

Daisy Shah at the airport on June 26, 2016Daisy Shah at the airport on June 26, 2016Daisy Shah at the airport on June 26, 2016Daisy Shah at the airport on June 26, 2016

Salman Khan

Salman Khan snapped at the airport on June 26, 2016Salman Khan snapped at the airport on June 26, 2016Salman Khan snapped at the airport on June 26, 2016Salman Khan snapped at the airport on June 26, 2016Salman Khan snapped at the airport on June 26, 2016Salman Khan snapped at the airport on June 26, 2016

Shahid Kapoor

Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016Shahid Kapoor snapped at the airport on June 26, 2016

LEAVE A REPLY