Salman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan, Shilpa Shetty, Raj Kundra, Anu Dewan, Rouble Nagi, Elli Avram, Sangeeta Bijlani, Kehkashan Patel, Genelia D Souza, Riteish Deshmukh, Sajid Nadiadwala at Arpita Khan’s Baby shower in Mumbai on 14th Feb 2016.

Anu Dewan

Anu Dewan at Arpita KhanAnu Dewan at Arpita KhanAnu Dewan at Arpita KhanAnu Dewan at Arpita Khan

Party Events

at Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khanat Arpita Khan

Elli Avram

Elli Avram at Arpita KhanElli Avram at Arpita Khan

Ritesh Deshmukh

Genelia D Souza, Riteish Deshmukh at Arpita Khan

Kehkashan

Kehkashan Patel at Arpita KhanKehkashan Patel at Arpita KhanKehkashan Patel at Arpita KhanKehkashan Patel at Arpita Khan

Rouble Nagi

Rouble Nagi at Arpita KhanRouble Nagi at Arpita KhanRouble Nagi at Arpita KhanRouble Nagi at Arpita Khan

Sajid Nadiadwala

Sajid Nadiadwala  at Arpita KhanSajid Nadiadwala  at Arpita KhanSajid Nadiadwala  at Arpita KhanSajid Nadiadwala  at Arpita KhanSajid Nadiadwala at Arpita KhanSajid Nadiadwala at Arpita KhanSajid Nadiadwala, Sohail Khan at Arpita KhanSajid Nadiadwala  at Arpita Khan

Sohail Khan

Sajid Nadiadwala, Sohail Khan at Arpita KhanSalman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita KhanSalman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita Khan

Salman Khan

Salman Khan at Arpita KhanSalman Khan, Sangeeta Bijlani at Arpita KhanSalman Khan, Sangeeta Bijlani at Arpita KhanSalman Khan, Sangeeta Bijlani at Arpita KhanSalman Khan at Arpita KhanSalman Khan at Arpita KhanSalman Khan at Arpita KhanSalman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita KhanSalman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita Khan

Sangeeta Bijlani

Salman Khan, Sangeeta Bijlani at Arpita KhanSangeeta Bijlani at Arpita KhanSangeeta Bijlani at Arpita KhanSangeeta Bijlani at Arpita KhanSangeeta Bijlani at Arpita KhanSalman Khan, Sangeeta Bijlani at Arpita KhanSalman Khan, Sangeeta Bijlani at Arpita KhanSangeeta Bijlani at Arpita KhanSangeeta Bijlani at Arpita KhanSangeeta Bijlani at Arpita Khan

Shilpa Shetty

Shilpa Shetty, Raj Kundra at Arpita Khan

Alvira Khan

Salman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita KhanSalman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita Khan

Arpita Khan

Salman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita KhanSalman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita Khan

Salim Khan

Salman Khan, Arpita Khan, Salim Khan, Salma Khan, Alvira Khan, Sohail Khan at Arpita Khan

Genelia D Souza

Genelia D Souza, Riteish Deshmukh at Arpita Khan

LEAVE A REPLY