Shabana, Jeetendra at Shatrughan’s success bash hosted by Pahlaj Nahlani

Poonam Sinha, Shatrughan Sinha, Luv Sinha, Kush Sinha, Shabana Azmi, Javed Akhtar, Anup Jalota, Prem Chopra, Ramesh Sippy, Kiran Sippy, Rajkumar Santoshi, Shaina NC, Dolly Thakore, Sunil Shetty, Mana Shetty, Vashu Bhagnani, Tanisha Singh, Rakesh Roshan, Jeetendra, Ranjeet, Manmohan Shetty at Shatrughan_s success bash hosted by Pahlaj Nahlani in Spice, Mumbai on 14th June 2014 .

Anup Jalota

Anup Jalota at ShatrughanAnup Jalota at ShatrughanShabana Azmi, Javed Akhtar, Anup Jalota at Shatrughan

Party Events

at Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughanat Shatrughan

Kiran Juneja

Kiran Sippy at ShatrughanKiran Sippy at ShatrughanKiran Sippy at Shatrughan

Kishan Kumar

Kishan Kumar at ShatrughanKishan Kumar at ShatrughanKishan Kumar at Shatrughan

Luv Sinha

Luv Sinha at ShatrughanLuv Sinha at ShatrughanLuv Sinha at ShatrughanLuv Sinha, Kush Sinha  at ShatrughanLuv Sinha, Kush Sinha at ShatrughanLuv Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha, Luv Sinha, Kush Sinha at Shatrughan

Kush Sinha

Luv Sinha, Kush Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha, Luv Sinha, Kush Sinha at ShatrughanLuv Sinha, Kush Sinha at Shatrughan

Manmohan Shetty

Manmohan Shetty at ShatrughanManmohan Shetty at ShatrughanManmohan Shetty at Shatrughan

Poonam Sinha

Poonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha, Luv Sinha, Kush Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha, Prem Chopra at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha, Prem Chopra at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at Shatrughan

Prem Chopra

Prem Chopra at ShatrughanPrem Chopra at Shatrughan

Rajkumar Santoshi

Rajkumar Santoshi at ShatrughanRajkumar Santoshi at ShatrughanRajkumar Santoshi at ShatrughanRajkumar Santoshi at ShatrughanRajkumar Santoshi at Shatrughan

Jeetendra

Rakesh Roshan, Jeetendra at ShatrughanRakesh Roshan, Jeetendra at ShatrughanRakesh Roshan, Jeetendra at Shatrughan

Rakesh Roshan

Rakesh Roshan, Jeetendra at ShatrughanRakesh Roshan, Jeetendra at ShatrughanRakesh Roshan, Jeetendra at Shatrughan

Ramesh Sippy

Ramesh Sippy at ShatrughanRamesh Sippy at ShatrughanRamesh Sippy at Shatrughan

Ranjeet

Ranjeet at ShatrughanRanjeet at ShatrughanRanjeet at Shatrughan

Shabana Azmi

Shabana Azmi, Javed Akhtar at ShatrughanShabana Azmi, Javed Akhtar at ShatrughanShabana Azmi, Javed Akhtar, Anup Jalota at Shatrughan

Javed Akhtar

Shabana Azmi, Javed Akhtar at ShatrughanShabana Azmi, Javed Akhtar at ShatrughanShabana Azmi, Javed Akhtar at Shatrughan

Shaina NC

Shaina NC at ShatrughanShaina NC at ShatrughanShaina NC at ShatrughanShaina NC, Dolly Thakore at ShatrughanShaina NC, Dolly Thakore at Shatrughan

Dolly Thakore

Shaina NC, Dolly Thakore at Shatrughan

Siddharth Kak

Siddharth Kak at ShatrughanSiddharth Kak at ShatrughanSiddharth Kak at ShatrughanSiddharth Kak at Shatrughan

Sunil Shetty

Sunil Shetty, Mana Shetty at ShatrughanSunil Shetty, Mana Shetty at ShatrughanSunil Shetty, Mana Shetty at ShatrughanSunil Shetty, Mana Shetty at ShatrughanSunil Shetty, Mana Shetty at Shatrughan

Mana Shetty

Sunil Shetty, Mana Shetty at ShatrughanSunil Shetty, Mana Shetty at ShatrughanSunil Shetty, Mana Shetty at ShatrughanSunil Shetty, Mana Shetty at Shatrughan

Tanisha Singh

Tanisha Singh at ShatrughanTanisha Singh at ShatrughanTanisha Singh at Shatrughan

Vashu Bhagnani

Vashu Bhagnani at ShatrughanVashu Bhagnani at Shatrughan

Shatrugun Sinha

Poonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanShatrughan Sinha, Prem Chopra at ShatrughanShatrughan Sinha at ShatrughanShatrughan Sinha at ShatrughanShatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha at ShatrughanPoonam Sinha, Shatrughan Sinha, Luv Sinha, Kush Sinha at Shatrughan

LEAVE A REPLY