Shahrukh, Katrina, Varun, Karan Johar at Udta Punjab screening hosted by Alia

Katrina Kaif, Shahrukh Khan, Shahid Kapoor, Pankaj Kapur, Supriya Pathak, Sanah Kapoor, Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt, Vikram Bhatt, Vishesh Bhatt, Ayan Mukerji, Karan Johar, Varun Dhawan, Gauri Shinde, R Balki, Mukesh Bhatt, Sakshi Bhatt, Manish Malhotra, Anushka Ranjan, Kayoze Irani at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016 .

Alia Bhatt

Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Alia Bhatt, Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt, Vikram Bhatt, Vishesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt, Vikram Bhatt, Vishesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Anushka Ranjan

Anushka Ranjan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Anushka Ranjan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Anushka Ranjan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Anushka Ranjan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Party Events

at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Ayan Mukherji

Ayan Mukerji at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Ayan Mukerji at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Ayan Mukerji at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Ayan Mukerji at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Ayan Mukerji at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Karan Johar

Karan Johar, Varun Dhawan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Karan Johar, Varun Dhawan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Karan Johar, Varun Dhawan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Karan Johar, Varun Dhawan, Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Varun Dhawan

Karan Johar, Varun Dhawan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Karan Johar, Varun Dhawan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Karan Johar, Varun Dhawan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Varun Dhawan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Katrina Kaif

Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Katrina Kaif at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Manish Malhotra

Manish Malhotra at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Manish Malhotra at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Manish Malhotra at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Manish Malhotra at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Kayoze Irani

Kayoze Irani at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Kayoze Irani at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Mukesh Bhat

Mukesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Mukesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Pankaj Kapur

Pankaj Kapur, Supriya Pathak, Sanah Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pankaj Kapur, Supriya Pathak at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahid Kapoor, Pankaj Kapur, Supriya Pathak, Sanah Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Shahrukh Khan

Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Alia Bhatt, Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Alia Bhatt, Shahrukh Khan at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Supriya pathak

Pankaj Kapur, Supriya Pathak at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pankaj Kapur, Supriya Pathak, Sanah Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahid Kapoor, Pankaj Kapur, Supriya Pathak, Sanah Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Sanah Kapoor

Sanah Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Sanah Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Balki

R Balki, Gauri Shinde at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016R Balki, Gauri Shinde at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Gauri Shinde

R Balki, Gauri Shinde at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Shahid Kapoor

Shahid Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahid Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahid Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahid Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahid Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Shahid Kapoor, Pankaj Kapur, Supriya Pathak, Sanah Kapoor at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Vikram Bhat

Vikram Bhatt, Mahesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt, Vikram Bhatt, Vishesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Vishesh Bhatt

Vishesh Bhatt, Sakshi Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Vishesh Bhatt, Sakshi Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Sakshi Bhatt

Vishesh Bhatt, Sakshi Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Mahesh Bhat

Vikram Bhatt, Mahesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt, Vikram Bhatt, Vishesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

Pooja Bhat

Pooja Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt, Vikram Bhatt, Vishesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016Pooja Bhatt, Mahesh Bhatt, Alia Bhatt, Vikram Bhatt, Vishesh Bhatt at Udta Punjab screening hosted by Alia Bhatt in Lightbox on 16th June 2016

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.