Soha Ali Khan, Mithila Palkar at Shikha Talsania’s birthday party

Soha Ali Khan, Mithila Palkar at Shikha Talsania’s birthday party at bandra on 7th Oct 2018.

Party Events

at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018

Shikha Talsania

Mithila Palkar at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Mithila Palkar at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018

Mithila Palkar

Mithila Palkar at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Mithila Palkar at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Mithila Palkar at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018

Soha Ali Khan

Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018Soha Ali Khan at Shikha Talsania's birthday party at bandra on 7th Oct 2018

LEAVE A REPLY