Soha, Athiya, Sooraj, Sophie at Salman Khan’s Ganpati celebrations

Salman Khan, Athiya Shetty, Sooraj Pancholi, Amyra Dastur, Elli Avram, Jackie Shroff, Kunal Khemu, Soha Ali Khan, Sophie Chaudhary, Anup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman Khan’s Ganpati celebrations on 17th Sept 2015.

Amyra Dastur

Amyra Dastur at Salman KhanAmyra Dastur at Salman KhanAmyra Dastur at Salman KhanAmyra Dastur at Salman Khan

Prateik Babbar

Anup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman KhanAnup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman KhanAnup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman KhanAnup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman KhanAnup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman Khan

Juhi Babbar

Anup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman KhanAnup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman KhanAnup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman Khan

Anup Soni

Anup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman KhanAnup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman KhanAnup Soni, Juhi Babbar, Prateik babbar at Salman Khan

Ganapati Celebrations

at Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khanat Salman Khan

Suraj Pancholi

Athiya Shetty, Sooraj Pancholi at Salman KhanAthiya Shetty, Sooraj Pancholi at Salman KhanAthiya Shetty, Sooraj Pancholi at Salman KhanAthiya Shetty, Sooraj Pancholi at Salman KhanSooraj Pancholi at Salman KhanSooraj Pancholi at Salman KhanSooraj Pancholi at Salman KhanSooraj Pancholi at Salman Khan

Athiya Shetty

Athiya Shetty, Sooraj Pancholi at Salman KhanAthiya Shetty, Sooraj Pancholi at Salman KhanAthiya Shetty, Sooraj Pancholi at Salman KhanAthiya Shetty, Sooraj Pancholi at Salman Khan

Elli Avram

Elli Avram at Salman KhanElli Avram at Salman KhanElli Avram at Salman KhanElli Avram at Salman KhanElli Avram at Salman Khan

Jackie Shroff

Jackie Shroff at Salman KhanJackie Shroff at Salman KhanJackie Shroff at Salman KhanJackie Shroff at Salman KhanJackie Shroff at Salman KhanJackie Shroff at Salman KhanJackie Shroff at Salman KhanJackie Shroff at Salman Khan

Kunal Khemu

Kunal Khemu at Salman KhanKunal Khemu at Salman KhanKunal Khemu at Salman KhanKunal Khemu at Salman Khan

Salman Khan

Salman KhanSalman KhanSalman KhanSalman KhanSalman KhanSalman KhanSalman KhanSalman KhanSalman KhanSalman KhanSalman KhanSalman Khan

Soha Ali Khan

Soha Ali Khan at Salman KhanSoha Ali Khan at Salman Khan

Sophie Chaudhary

Sophie Chaudhary at Salman KhanSophie Chaudhary at Salman KhanSophie Chaudhary at Salman KhanSophie Chaudhary at Salman Khan

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.