Srk, Aditi, Aish, Alia, Shilpa at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton

Shahrukh Khan, Aishwarya Rai Bachchan, Shilpa Shetty, Jacqueline Fernandez, Parineeti Chopra, Kanika Kapoor, Alia Bhatt, Sophie Chaudhary, Shobhaa De, Anil Kapoor, Arjun Kapoor, Karan Johar, Aditi Rao Hydari, Madhuri Dixit, Sriram Nene, Priya Dutt, Sheetal Mafatlal, Tara Sharma at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016 .

Aditi Rao Hydari

Aditi Rao Hydari at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aditi Rao Hydari at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aditi Rao Hydari at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aditi Rao Hydari at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aditi Rao Hydari at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aditi Rao Hydari at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aditi Rao Hydari at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Alia Bhatt

Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia Bhatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia Bhatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia Bhatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia Bhatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia Bhatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia Bhatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia Bhatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia Bhatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Alia BHatt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Anil Kapoor

Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Anil Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Arjun Kapoor

Arjun Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Arjun Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Arjun Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Arjun Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Arjun Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Arjun Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Arjun Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Arjun Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Party Events

at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Jacqueline Fernandez

Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Jacqueline Fernandez at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Karan Johar

Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Karan Johar at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Madhuri Dixit

Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Shriram Nene

Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Madhuri Dixit, Sriram Nene at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Parineeti Chopra

Parineeti Chopra at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Parineeti Chopra at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Parineeti Chopra at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Parineeti Chopra at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Parineeti Chopra at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Parineeti Chopra at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Parineeti Chopra at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Priya Dutt

Priya Dutt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Priya Dutt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Priya Dutt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Priya Dutt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Priya Dutt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Priya Dutt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Priya Dutt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Priya Dutt at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Sheetal Mafatlal

Sheetal Mafatlal at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sheetal Mafatlal at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sheetal Mafatlal at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sheetal Mafatlal at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sheetal Mafatlal at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Shobha De

Shobhaa De at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shobhaa De at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shobhaa De at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Sonam Kapoor

Sonam Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sonam Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sonam Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sonam Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sonam Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Sophie Chaudhary

Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Sophie Chaudhary at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Tara Sharma

Tara Sharma at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Tara Sharma at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Tara Sharma at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Tara Sharma at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Aishwarya Rai

Aishwarya Rai Bachchan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aishwarya Rai Bachchan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aishwarya Rai Bachchan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aishwarya Rai Bachchan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Aishwarya Rai Bachchan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Kanika Kapoor

Kanika Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Kanika Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Kanika Kapoor at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Shahrukh Khan

Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shahrukh Khan at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

Shilpa Shetty

Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016Shilpa Shetty at the Royal dinner by Prince William & Kate Middleton on 10th April 2016

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.