Srk, Kriti Sanon, Anushka, Huma, Bhumi at Anand L Rai’s birthday party

Anushka Sharma, Anand L Rai, Shah Rukh Khan, Huma Qureshi, Bhumi Pednekar, Diana Penty, Divya Kumar, Rajkumar Santoshi, Ayushmann Khurrana, Aparashakti Khurana, Harshvardhan Kapoor, Javed Jaffrey, Kriti Sanon, Nupur Sanon, Meher Vij, Riteish Deshmukh, Prachi Shah, Swara Bhaskar at Anand L Rai’s birthday party in Estella juhu on 27th June 2018.

Anand L Rai

Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Anushka Sharma

Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Anushka Sharma at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Party Events

at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Ayushmann Khurrana

Ayushmann Khurrana at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Ayushmann Khurrana at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Ayushmann Khurrana, Aparashakti Khurana at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Ayushmann Khurrana, Aparashakti Khurana at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Ayushmann Khurrana at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Aparshakti Khurrana

Ayushmann Khurrana, Aparashakti Khurana at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Bhumi Pednekar

Bhumi Pednekar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Bhumi Pednekar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Bhumi Pednekar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Bhumi Pednekar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Diana Penty

Diana Penty at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Diana Penty at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Diana Penty at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Diana Penty at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Diana Penty at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Divya Kumar

Divya Khosla Kumar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Divya Khosla Kumar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Divya Khosla Kumar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Divya Khosla Kumar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Harshvardhan Kapoor

Harshvardhan Kapoor at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Harshvardhan Kapoor at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Harshvardhan Kapoor at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Huma Qureshi

Huma Qureshi at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Huma Qureshi at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Huma Qureshi at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Huma Qureshi at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Javed Jaffery

Javed Jaffrey at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Javed Jaffrey at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Javed Jaffrey at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Kriti Sanon

Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Nupur Sanon

Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Kriti Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Nupur Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Nupur Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Nupur Sanon at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Meher Vij

Meher Vij at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Meher Vij at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Meher Vij at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Prachi Shah

Prachi Shah at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Prachi Shah at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Rajkumar Santoshi

Rajkumar Santoshi at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Ritesh Deshmukh

Riteish Deshmukh at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Riteish Deshmukh at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Riteish Deshmukh at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Riteish Deshmukh at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Riteish Deshmukh at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Shahrukh Khan

Shah Rukh Khan at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Shah Rukh Khan at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Shah Rukh Khan at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Shah Rukh Khan at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Shah Rukh Khan at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Shah Rukh Khan at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Shah Rukh Khan at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Shah Rukh Khan at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

Swara Bhaskar

Swara Bhaskar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Swara Bhaskar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Swara Bhaskar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018Swara Bhaskar at Anand L Rai's birthday party in Estella juhu on 27th June 2018

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.