Swara Bhaskar, Richa Chadda at Nil Battey Sannata Screening

Swara Bhaskar, Ashwiny Iyer Tiwari, Prachi Shah, Richa Chadda, Bhumi Pednekar, Patralekha, Rajkummar Rao, Mandana Karimi, Kartik Aaryan, Krishika Lulla, Sriram Raghavan, Anand L Rai, Sonal Chauhan, Vicky Kaushal,Manish Goel, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016.

Anand L Rai

Anand L Rai at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Anand L Rai at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Ashwini Iyer Tiwari

Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Bhumi Pednekar

Bhumi Pednekar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Bhumi Pednekar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Bhumi Pednekar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Bhumi Pednekar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Bhumi Pednekar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Bhumi Pednekar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Bhumi Pednekar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Kartik Aaryan

Kartik Aaryan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Kartik Aaryan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Kartik Aaryan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Kartik Aaryan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Kartik Aaryan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Krishika Lulla

Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Mandana Karimi

Mandana Karimi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Mandana Karimi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Mandana Karimi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Mandana Karimi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Manish Goyal

Manish Goel at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Manish Goel at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Manish Goel at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Mohammed Zeeshan Ayyub

Mohammed Zeeshan Ayyub at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Mohammed Zeeshan Ayyub at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Mohammed Zeeshan Ayyub at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Mohammed Zeeshan Ayyub at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Pankaj Tripathi

Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Vicky Kaushal

Vicky Kaushal at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Vicky Kaushal at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Vicky Kaushal at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Sriram Raghavan

Sriram Raghavan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Sriram Raghavan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Sriram Raghavan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Sonal Chauhan

Sonal Chauhan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Sonal Chauhan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Sonal Chauhan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Sonal Chauhan at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Prachi Shah

Prachi Shah at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Prachi Shah at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Prachi Shah at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Prachi Shah at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Richa Chadda

Richa Chadda at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Richa Chadda at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Richa Chadda at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Richa Chadda at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Richa Chadda at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Richa Chadda at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Patraleka

Patralekha at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Patralekha at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Patralekha at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Patralekha at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Patralekha, Rajkummar Rao at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Patralekha, Rajkummar Rao at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Raj Kumar Yadav

Patralekha, Rajkummar Rao at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Patralekha, Rajkummar Rao at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Patralekha, Rajkummar Rao at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Rajkummar Rao at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Patralekha, Rajkummar Rao at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

Swara Bhaskar

Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Krishika Lulla at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016Swara Bhaskar, Pankaj Tripathi at Nil Battey Sannata Screening in Mumbai on 20th April 2016

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.