Rajkummar Rao, Hansal Mehta, Manoj Bajpai, Tabu, Shriya Saran, Sanjay Suri, Ken Ghosh, Neha Sharma, Chunky Pandey, Radhika Apte, Sanjay Kapoor, Radhika Apte, Atul Kasbekar, Neha, Bejoy Nambiar, Anurag Kashyap, Arjun Kapoor, Poonam Sinha, Kay Kay Menon, Sushant Singh Rajput, Ankita Lokhande at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016 .

Anurag Kashyap

Anurag Kashyap at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Arjun Kapoor

Arjun Kapoor at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Arjun Kapoor at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Party Events

at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Atul Kasbekar

Atul Kasbekar at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Atul Kasbekar at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Atul Kasbekar at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Bejoy Nambiar

Bejoy Nambiar at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Bejoy Nambiar at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Chunkey Pandey

Chunky Pandey at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Chunky Pandey at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Chunky Pandey at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Chunky Pandey at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Hansal Mehta

Hansal Mehta at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Hansal Mehta at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Rajkummar Rao, Hansal Mehta at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Rajkummar Rao, Hansal Mehta, Manoj Bajpai at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Kay Kay Menon

Kay Kay Menon at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Kay Kay Menon at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Kay Kay Menon at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Kay Kay Menon at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai, Kay Kay Menon at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai, Kay Kay Menon at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Neha

Manoj Bajpai, Neha at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai, Neha at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Ken Ghosh

Ken Ghosh at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Manoj Bajpai

Manoj Bajpai at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Rajkummar Rao, Manoj Bajpai at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai, Neha at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai, Neha at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai, Neha at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai, Kay Kay Menon at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Manoj Bajpai at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu, Manoj Bajpai, Shriya Saran at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu, Manoj Bajpai, Shriya Saran at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Neha Sharma

Neha Sharma at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Neha Sharma at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Neha Sharma at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Poonam Sinha

Poonam Sinha at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Poonam Sinha at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Radhika Apte

Radhika Apte at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Radhika Apte at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Radhika Apte at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Raj Kumar Yadav

Rajkummar Rao at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Rajkummar Rao at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Rajkummar Rao at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Rajkummar Rao at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Rajkummar Rao at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Rajkummar Rao, Hansal Mehta, Manoj Bajpai at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Sanjay Kapoor

Sanjay Kapoor at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Sanjay Kapoor at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Sanjay Kapoor at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Sanjay Suri

Sanjay Suri at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Shriya Saran

Shriya Saran at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Shriya Saran at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu, Manoj Bajpai, Shriya Saran at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Ankita Lokhande

Sushant Singh Rajput, Ankita Lokhande at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Sushant Singh Rajput, Ankita Lokhande at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Tabu

Tabu at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu, Manoj Bajpai, Shriya Saran at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu, Manoj Bajpai, Shriya Saran at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Tabu, Manoj Bajpai, Shriya Saran at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

Sushant Singh Rajput

Sushant Singh Rajput, Ankita Lokhande at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016Sushant Singh Rajput, Ankita Lokhande at Aligarh screening in Mumbai on 23rd Feb 2016

LEAVE A REPLY