Shefali Shah, Rahul Bose, Atul Kasbekar, Zoya Akhtar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016.

Atul Kasbekar

Atul Kasbekar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Atul Kasbekar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Atul Kasbekar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016

Rahul Bose

Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Zoya Akhtar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016

Shefali Shah

Shefali Shah at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Shefali Shah at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016

Zoya Akhtar

Zoya Akhtar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Zoya Akhtar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Zoya Akhtar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Zoya Akhtar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Zoya Akhtar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016Zoya Akhtar at Rahul Bose screening in Mumbai on 8th Aug 2016

LEAVE A REPLY