Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015.

Anil Kapoor

Anil Kapoor promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015

John Abraham

Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015John Abraham promote Welcome Back on 7th Aug 2015John Abraham promote Welcome Back on 7th Aug 2015John Abraham promote Welcome Back on 7th Aug 2015John Abraham promote Welcome Back on 7th Aug 2015John Abraham promote Welcome Back on 7th Aug 2015John Abraham promote Welcome Back on 7th Aug 2015John Abraham promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015

Nana Patekar

Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar promote Welcome Back on 7th Aug 2015

LEAVE A REPLY