Big B, Aishwarya, Jaya, Katrina, Neha at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising’s Fashion Label MXS

Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan, Shweta Nanda, Amitabh Bachchan,Navya Naveli Nanda, Jaya Bachchan, Karisma Kapoor, Anu Dewan, Amrita Arora, Katrina Kaif, Isabelle Kaif, Neha Dhupia, Angad Bedi, Nita Ambani, Isha Ambani, Shanaya Kapoor, Tina Ambani, Ritesh Sidhwani, Neetu Singh, Neelam Kothari, Mehr Jessia, Gauri KHan, Suhana Khan, Karan Johar, Sophie Choudry, Suzanne Khan, Ananya Pandey at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising’s Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018.

Isabelle Kaif

Isabelle Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Isabelle Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif, Isabelle Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif, Isabelle Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Aishwarya Rai

Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Amitabh Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Amitabh Bachchan,Navya Naveli Nanda, Jaya Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Launch Events

at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Anu Dewan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Suzanne Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Suzanne Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Ananya Pandey

Ananya Pandey at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Ananya Pandey at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Ananya Pandey at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Ananya Pandey at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Ananya Pandey at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Tina Munim

Tina Ambani at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Tina Ambani at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Tina Ambani, Shweta Nanda at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Tina Ambani, Shweta Nanda at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Suhana Khan

Gauri KHan, Suhana Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Suhana Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Suhana Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Suhana Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Suhana Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Gauri Khan

Gauri KHan, Suhana Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Gauri KHan, Suhana Khan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Suzanne Khan, Gauri KHan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Suzanne Khan, Gauri KHan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Karan Johar

Karan Johar at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Karan Johar at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Karishma Kapoor

Karisma Kapoor at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Karisma Kapoor at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Karisma Kapoor at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Karisma Kapoor at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Karisma Kapoor, Anu Dewan, Amrita Arora at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Katrina Kaif

Katrina Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif, Isabelle Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Katrina Kaif, Isabelle Kaif at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Mehr Jessia

Mehr Jesia at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Mehr Jesia at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Mehr Jesia at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Neelam Kothari

Neelam Kothari at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Neelam Kothari at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Neelam Kothari at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Neetu Singh

Neetu Singh at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Neetu Singh at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Neetu Singh at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Neha Dhupia

Neha Dhupia, Angad Bedi at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Neha Dhupia, Angad Bedi at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Angad Bedi

Neha Dhupia, Angad Bedi at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Nita Ambani

Nita Ambani, Isha Ambani at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Nita Ambani, Isha Ambani at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Ritesh Sidhwani

Ritesh Sidhwani at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Ritesh Sidhwani at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Shanaya Kapoor

Shanaya Kapoor at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shanaya Kapoor at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shanaya Kapoor at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Shweta Nanda

Shweta Bachchan Nanda at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Jaya Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Bachchan Nanda at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Bachchan Nanda at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Bachchan Nanda at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Bachchan Nanda at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Bachchan Nanda at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Jaya Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Amitabh Bachchan,Navya Naveli Nanda, Jaya Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Sophie Chaudhary

Sophie Choudry at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Sophie Choudry at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

Jaya Bachchan

Shweta Nanda, Jaya Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Jaya Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Amitabh Bachchan,Navya Naveli Nanda, Jaya Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018Shweta Nanda, Amitabh Bachchan,Navya Naveli Nanda, Jaya Bachchan at Launch Of Shweta Bachchan & Monisha Jaising's Fashion Label MXS in Bandra on 1st Sept 2018

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.