Neha Dhupia, Shriya Saran at Fatty Bow restaurant launch

Neha Dhupia, Elli Avram, Vikas Bahl, Shriya Saran, Konkona Sen Sharma, Rahul Bose, Rashmi Nigam, Simone Singh at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015 .

Launch Events

at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

Elli Avram

Elli Avram at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Elli Avram at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Elli Avram, Andy at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Elli Avram, Andy at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Elli Avram, Andy at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Elli Avram, Vikas Bahl at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

Konkona Sen

Konkona Sen Sharma at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

Rahul Bose

Rahul Bose at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Konkona Sen Sharma, Rahul Bose at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Rahul Bose at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Rahul Bose at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

Neha Dhupia

Neha Dhupia at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Neha Dhupia at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Neha Dhupia at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Neha Dhupia at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Neha Dhupia at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

Rashmi Nigam

Rashmi Nigam at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Rashmi Nigam at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

Simone Singh

Simone Singh at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Simone Singh at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

Shriya Saran

Shriya Saran at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Shriya Saran at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Shriya Saran at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015Shriya Saran at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

Vikas Bahl

Vikas Bahl at Fatty Bow restaurant launch in Bandra, Mumbai on 27th June 2015

LEAVE A REPLY