Ranbir Kapoor, Vijender Singh, Amyra Dastur, Divya Kumar, Anushka Ranjan, Bruna Abdullah,Sona Mohapatra, Ronit Roy, Sapna Pabbi, Barkha Bisht, Indraneil sengupta, Mugdha Godse,Upen Patel, Vicky Kaushal, Gauhar Khan, Mandana Karimi, Sarah Jane Dias, Rashmi Desai, Sayani Gupta, Karishma Tanna, Mouni Roy, Gauhar Khan, Sonal Chauhan, Shibani Dandekar, Surily Goel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016 .

Ranbir Kapoor

Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ranbir Kapoor at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Amyra Dastur

Amyra Dastur at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Amyra Dastur at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Amyra Dastur at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Amyra Dastur at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Amyra Dastur at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Anushka Ranjan

Anushka Ranjan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Anushka Ranjan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Anushka Ranjan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Launch Events

at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Indraneil Sengupta

Barkha Bisht, Indraneil Sendupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Barkha Bisht, Indraneil Sendupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Barkha Bisht, Indraneil Sendupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Barkha Bisht

Barkha Bisht, Indraneil Sendupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Barkha Bisht, Indraneil Sendupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Bruna Abdalah Christofoli

Bruna Abdullah at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Bruna Abdullah at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Bruna Abdullah at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Bruna Abdullah at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Divya Kumar

Divya Kumar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Divya Kumar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Divya Kumar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Divya Kumar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Divya Kumar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Divya Kumar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Divya Kumar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Gauhar Khan

Gauhar Khan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Gauhar Khan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Gauhar Khan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Gauhar Khan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Gauhar Khan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Gauhar Khan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Karan Tacker

Karan Tacker at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Karan Tacker at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Karan Tacker at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Karishma Tanna

Karishma Tanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Karishma Tanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Karishma Tanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Karishma Tanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Karishma Tanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Lucky Morani

Lucky Morani at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Lucky Morani at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Lucky Morani at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Manasi Scott

Manasi Scott at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Manasi Scott at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Manasi Scott at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Manasi Scott at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Mandana Karimi

Mandana Karimi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mandana Karimi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mandana Karimi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mandana Karimi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mandana Karimi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mandana Karimi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mandana Karimi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Mouni Roy

Mouni Roy at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mouni Roy at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mouni Roy at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mouni Roy at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Mugdha Godse

Mugdha Godse at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mugdha Godse at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Mugdha Godse at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Niketan Madhok

Niketan Madhok at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Niketan Madhok at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Niketan Madhok at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Nisha Jamwal

Nisha Jamwal at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Nisha Jamwal at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Nisha Jamwal at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Nisha Jamwal at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Nishka Lulla

Nishka Lulla at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Nishka Lulla at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Nishka Lulla at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Pooja Bedi

Pooja Bedi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Pooja Bedi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Pooja Bedi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Ragini Khanna

Ragini Khanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ragini Khanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ragini Khanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ragini Khanna at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Rashmi Desai

Rashmi Desai at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Rashmi Desai at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Rashmi Desai at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Ronit Roy

Ronit Roy at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ronit Roy at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Ronit Roy at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Sapna Pabbi

Sapna Pabbi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sapna Pabbi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sapna Pabbi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sapna Pabbi at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Sarah Jane

Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sarah Jane Dias at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Sayani Gupta

Sayani Gupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sayani Gupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sayani Gupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sayani Gupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sayani Gupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sayani Gupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sayani Gupta at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Shibani Dandekar

Shibani Dandekar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Shibani Dandekar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Shibani Dandekar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Shibani Dandekar at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Sona Mahapatra

Sona Mohapatra at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sona Mohapatra at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Sonal Chauhan

Sonal Chauhan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Sonal Chauhan at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Surily Goel

Surily Goel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Surily Goel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Surily Goel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Surily Goel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Upen Patel

Upen Patel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Upen Patel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Upen Patel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Upen Patel at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Vicky Kaushal

Vicky Kaushal at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vicky Kaushal at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vicky Kaushal at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vicky Kaushal at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

Vijendra Singh

Vijender Singh at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vijender Singh at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vijender Singh at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vijender Singh at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vijender Singh at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vijender Singh at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vijender Singh at h&m mubai launch on 11th Aug 2016Vijender Singh at h&m mubai launch on 11th Aug 2016

LEAVE A REPLY