Sussanne Khan, Simone Khan, Farah Ali Khan, Zarine Khan, Zayed Khan, Malaika Parekh, Mandana Karimi, Poonam Dhillon, Tara Sharma, Sheeba, Amy Billimoria, Sanjay Khan, Bhagyashree, Rouble Nagi, Anu Dewan, DJ Aqeel, Aarti Surendranath, Sophie Choudry, Kanika Kapoor,Akbar Khan at Farah Khan Ali’s new collection launch with Tanishq in Andheri, Mumbai on 13th Aug 2015 .

Aarti Surendranath

Aarti Surendranath at Farah Khan AliAarti Surendranath at Farah Khan AliAarti Surendranath at Farah Khan AliAarti Surendranath at Farah Khan AliAarti Surendranath at Farah Khan AliAarti Surendranath at Farah Khan AliAarti Surendranath at Farah Khan Ali

Akbar Khan

Akbar Khan at Farah Khan AliAkbar Khan at Farah Khan AliAkbar Khan at Farah Khan Ali

Amy Billimoria

Amy Billimoria at Farah Khan AliAmy Billimoria at Farah Khan AliAmy Billimoria at Farah Khan AliAmy Billimoria at Farah Khan Ali

Anna Singh

Anna Singh at Farah Khan AliAnna Singh at Farah Khan AliAnna Singh at Farah Khan Ali

Anu Dewan

Anu Dewan at Farah Khan AliAnu Dewan at Farah Khan AliAnu Dewan at Farah Khan AliAnu Dewan at Farah Khan AliAnu Dewan at Farah Khan Ali

Launch Events

at Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan AliSimone Khan at Farah Khan AliSimone Khan at Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan Aliat Farah Khan AliSimone Khan at Farah Khan Aliat Farah Khan Ali

Bhagyashree

Bhagyashree at Farah Khan AliBhagyashree at Farah Khan AliBhagyashree at Farah Khan AliBhagyashree at Farah Khan AliBhagyashree at Farah Khan AliBhagyashree at Farah Khan Ali

Aqeel

DJ Aqeel, Mandana Karimi at Farah Khan AliDJ Aqeel, Mandana Karimi at Farah Khan AliDJ Aqeel, Mandana Karimi at Farah Khan AliDJ Aqeel, Mandana Karimi at Farah Khan Ali

Farah Khan Ali

Farah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan AliFarah Khan Ali

Kanika Kapoor

Kanika Kapoor at Farah Khan AliKanika Kapoor at Farah Khan AliKanika Kapoor at Farah Khan AliKanika Kapoor at Farah Khan Ali

Mandana Karimi

DJ Aqeel, Mandana Karimi at Farah Khan AliMandana Karimi at Farah Khan AliMandana Karimi at Farah Khan AliMandana Karimi at Farah Khan AliMandana Karimi at Farah Khan AliMandana Karimi at Farah Khan AliMandana Karimi at Farah Khan AliDJ Aqeel, Mandana Karimi at Farah Khan AliMandana Karimi at Farah Khan AliMandana Karimi at Farah Khan Ali

Poonam Dhillon

Poonam Dhillon at Farah Khan AliPoonam Dhillon at Farah Khan AliPoonam Dhillon at Farah Khan AliPoonam Dhillon at Farah Khan AliPoonam Dhillon at Farah Khan AliPoonam Dhillon at Farah Khan Ali

Sanjay Khan

Sanjay Khan, Zarine Khan at Farah Khan AliSanjay Khan, Zarine Khan at Farah Khan AliSanjay Khan, Zarine Khan at Farah Khan Ali

Sheeba

Sheeba at Farah Khan AliSheeba at Farah Khan AliSheeba at Farah Khan Ali

Shweta Pandit

Shweta Pandit at Farah Khan AliShweta Pandit at Farah Khan Ali

Sophie Chaudhary

Sophie Choudry at Farah Khan AliSophie Choudry at Farah Khan AliSophie Choudry at Farah Khan AliSophie Choudry at Farah Khan AliSophie Choudry at Farah Khan AliSophie Choudry at Farah Khan AliSophie Choudry at Farah Khan AliSophie Choudry at Farah Khan Ali

Suzane Khan

Sussanne Khan, Simone Khan, Farah Ali Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan AliSussanne Khan, Simone Khan, Farah Ali Khan at Farah Khan AliSuzanne Khan at Farah Khan Ali

Tara Sharma

Tara Sharma at Farah Khan AliTara Sharma at Farah Khan AliTara Sharma at Farah Khan AliTara Sharma at Farah Khan AliTara Sharma at Farah Khan AliTara Sharma at Farah Khan Ali

Zarine Khan

Zarine Khan at Farah Khan AliZarine Khan at Farah Khan AliZarine Khan, Poonam Dhillon at Farah Khan AliZarine Khan, Poonam Dhillon at Farah Khan Ali

Zayed Khan

Zayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan, Rouble Nagi at Farah Khan AliZayed Khan, Rouble Nagi at Farah Khan AliZayed Khan, Rouble Nagi at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan AliZayed Khan, Mandana Karimi, Poonam Dhillon at Farah Khan AliZayed Khan at Farah Khan Ali

LEAVE A REPLY