Avengers premiere with Sonakshi, Varun, Shraddha

Shraddha Kapoor, Varun Dhawan, Sonakshi Sinha, Farah Khan, Huma Qureshi, Sonakshi Sinha, Luv sinha, Kush Sinha, Riteish Deshmukh, Genelia D Souza, Mohit Marwah, Rakesh Mehra, Sajid Khan, Varun Sharma, Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015.

Movie Premieres

at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Farah Khan

Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Genelia D Souza

Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Huma Qureshi

Huma Qureshi at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Huma Qureshi, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Huma Qureshi at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Kush Sinha

Kush Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Kush Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Kush Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Masaba

Masaba at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Masaba at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Mohit Marwah

Mohit  Marwah at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Mohit  Marwah at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Mohit  Marwah at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Mohit  Marwah at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Mohit  Marwah at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Rakeysh Mehra

Rakesh mehra at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Rakesh mehra at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Rakesh mehra at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Rakesh Mehra at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Rakesh Mehra at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Ritesh Deshmukh

Riteish Deshmukh at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Riteish Deshmukh, Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Riteish Deshmukh, Genelia D Souza at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Sajid Khan

Sajid Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sajid Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sajid Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Shraddha Kapoor

Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan, Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan, Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Sonakshi Sinha

Shraddha Kapoor, Varun Dhawan, Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Huma Qureshi at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Huma Qureshi at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Luv Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Luv Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Farah Khan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Luv Sinha, Kush Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Luv Sinha

Sonakshi Sinha, Luv Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Sonakshi Sinha, Luv Sinha, Kush Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Varun Dhawan

Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan, Sonakshi Sinha at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Shraddha Kapoor, Varun dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Dhawan at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Varun Sharma

Varun Sharma at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Sharma at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Sharma at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Sharma at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Varun Sharma at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

Yami Gautam

Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015Yami Gautam at Avengers premiere in PVR on 22nd April 2015

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.