Vikram Gokhale, Vinay Pathak, Deepa Sahi, Sarika, Raj Kumar Yadav, Mita Vashisht, Usha Jadhav, Sana Khan, Gaurav Chopra, Swara Bhaskar, Tannishtha Chatterjee, Anant Mahadevan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015.

Anant Mahadevan

Anant Mahadevan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Anant Mahadevan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Tannishtha Chatterjee, Anant Mahadevan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vinay Pathak, Anant Mahadevan, Tannishtha Chatterjee at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Gaurav Chopra

Gaurav Chopra at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Gaurav Chopra at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Mita Vasisht

Mita Vashisht at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Mita Vashisht at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Raj Kumar Yadav

Raj Kumar Yadav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Raj Kumar Yadav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vinay Pathak, Raj Kumar Yadav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Vinay Pathak

Vinay Pathak at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vinay Pathak, Raj Kumar Yadav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vinay Pathak, Swara Bhaskar at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vikram Gokhale, Vinay Pathak, Deepa Sahi, Sarika, Raj Kumar Yadav, Anant Mahadevan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vinay Pathak at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Swara Bhaskar

Swara Bhaskar at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Swara Bhaskar at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vinay Pathak, Swara Bhaskar at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vinay Pathak, Swara Bhaskar at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Swara Bhaskar at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Tanishta Chatterjee

Tannishtha Chatterjee at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Tannishtha Chatterjee at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Sana Khan

Sana Khan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Sana Khan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Sana Khan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Sana Khan at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Sarika

Sarika at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Sarika at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vikram Gokhale, Vinay Pathak, Deepa Sahi, Sarika, Raj Kumar Yadav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Usha Jadhav

Usha Jadhav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Usha Jadhav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Usha Jadhav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

Vikram Gokhale

Vikram Gokhale at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vikram Gokhale at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vikram Gokhale, Deepa Sahi at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015Vikram Gokhale, Vinay Pathak, Deepa Sahi, Sarika, Raj Kumar Yadav at the Premiere of the film Gour Hari Dastaan in PVR, Juhu on 12th Aug 2015

LEAVE A REPLY