Jaya Bachchan, Rajan Khosa, Shashi Tharoor  at Gattu premiere in Film Division, Delhi on 17th July 2012 (6).JPG
Jaya Bachchan, Rajan Khosa, Shashi Tharoor at Gattu premiere in Film Division, Delhi on 17th July 2012
Jul 20, 2012
Rajan Khosa, Mohammad Samad at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012 (102).JPG
Rajan Khosa, Mohammad Samad at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012
Jul 19, 2012
Rajan Khosa, Mohammad Samad at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012 (101).JPG
Rajan Khosa, Mohammad Samad at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012
Jul 19, 2012
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012 (100).JPG
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012
Jul 19, 2012
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012 (99).JPG
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012
Jul 19, 2012
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012 (98).JPG
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012
Jul 19, 2012
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012 (97).JPG
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012
Jul 19, 2012
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012 (96).JPG
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012
Jul 19, 2012
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012 (95).JPG
Rajan Khosa at Gattu film premiere in Cinemax on 18th July 2012
Jul 19, 2012
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (42).JPG
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rakeysh Omprakash Mehra, Nandita Das, Rajan Khosa, Sandesh Shandilya, Kavita Anand at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (3).JPG
Rakeysh Omprakash Mehra, Nandita Das, Rajan Khosa, Sandesh Shandilya, Kavita Anand at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rakeysh Omprakash Mehra, Nandita Das, Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (22).JPG
Rakeysh Omprakash Mehra, Nandita Das, Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (43).JPG
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (23).JPG
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (22).JPG
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (21).JPG
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (20).JPG
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012 (19).JPG
Rajan Khosa at Film Gattu promotions in PVR, Mumbai on 6th July 2012
Jul 07, 2012
Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012 (26).JPG
Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012
Jun 13, 2012
Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012 (25).JPG
Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012
Jun 13, 2012
Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012 (24).JPG
Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012
Jun 13, 2012
Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012 (23).JPG
Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012
Jun 13, 2012
Nandita Das, Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012 (25).JPG
Nandita Das, Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012
Jun 13, 2012
Nandita Das, Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012 (22).JPG
Nandita Das, Rajan Khosa at film Gattu screening in Cinemax, Mumbai on 12th June 2012
Jun 13, 2012
Rajan Khosa at the Private Preview of Rajan Khosas Dance of the Wind (33).jpg
Rajan Khosa at the Private Preview of Rajan Khosas Dance of the Wind
Feb 01, 2008

25 files on 1 page(s)