Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013 (40).JPG
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013
Jul 08, 2013
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013 (39).JPG
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013
Jul 08, 2013
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013 (38).JPG
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013
Jul 08, 2013
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013 (37).JPG
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013
Jul 08, 2013
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013 (36).JPG
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013
Jul 08, 2013
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013 (35).JPG
Rakesh Roshan visit Hrithik at Hinduja Hospital in Mumbai on 7th July 2013
Jul 08, 2013
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan at Yamla Pagla Deewana 2 Music Launch in Novotel, Mumbai on 7th May 2013 (348).JPG
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan at Yamla Pagla Deewana 2 Music Launch in Novotel, Mumbai on 7th May 2013
May 08, 2013
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan at Yamla Pagla Deewana 2 Music Launch in Novotel, Mumbai on 7th May 2013 (347).JPG
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan at Yamla Pagla Deewana 2 Music Launch in Novotel, Mumbai on 7th May 2013
May 08, 2013
Rakesh and Hrithik.jpg
Rakesh and Hrithik
Apr 04, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (12).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (11).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (10).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (9).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (8).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (7).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (6).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (5).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (4).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (3).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013 (2).JPG
Rakesh Roshan at Turner press meet in J W Marriott, Mumbai on 2nd April 2013
Apr 03, 2013
Rakesh Roshan at Spielberg_s party in Mumbai on 12th March 2013(167).JPG
Rakesh Roshan at Spielberg's party in Mumbai on 12th March 2013
Mar 13, 2013
Rakesh Roshan at Spielberg_s party in Mumbai on 12th March 2013(166).JPG
Rakesh Roshan at Spielberg's party in Mumbai on 12th March 2013
Mar 13, 2013
Rakesh Roshan at Spielberg_s party in Mumbai on 12th March 2013(165).JPG
Rakesh Roshan at Spielberg's party in Mumbai on 12th March 2013
Mar 13, 2013
Rakesh Roshan at Spielberg_s party in Mumbai on 12th March 2013(164).JPG
Rakesh Roshan at Spielberg's party in Mumbai on 12th March 2013
Mar 13, 2013
Rakesh Roshan at Spielberg_s party in Mumbai on 12th March 2013(163).JPG
Rakesh Roshan at Spielberg's party in Mumbai on 12th March 2013
Mar 13, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (19).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (18).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (17).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (16).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (15).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (10).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (9).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (8).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (7).JPG
Rakesh Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan, Suzanne Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (38).JPG
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan, Suzanne Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan, Suzanne Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013 (35).JPG
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan, Suzanne Roshan celebrates Shivratri with his family in Panvel, Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Rakesh Roshan, Subhash Ghai at Subhash Ghai_s Birthday party in Mumbai on 24th Jan 2013 (2).jpg
Rakesh Roshan, Subhash Ghai at Subhash Ghai's Birthday party in Mumbai on 24th Jan 2013
Jan 29, 2013
Hrithik Roshan, Suzanne Roshan, Rakesh Roshan at the Premiere of Jab Tak Hai Jaan in Yashraj Studio, Mumbai on 16th Nov 2012 (12).JPG
Hrithik Roshan, Suzanne Roshan, Rakesh Roshan at the Premiere of Jab Tak Hai Jaan in Yashraj Studio, Mumbai on 16th Nov 2012
Nov 17, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (40).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (39).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (38).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (37).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (36).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (7).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (6).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (5).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (4).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (3).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (2).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012 (1).JPG
Rakesh Roshan at a private dinner in Santacruz, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1 (26).JPG
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1
Oct 15, 2012
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1 (25).JPG
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1
Oct 15, 2012
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1 (24).JPG
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1
Oct 15, 2012
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1 (23).JPG
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1
Oct 15, 2012
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1 (22).JPG
Rakesh Roshan snapped at the Airport, Mumbai on 12th Oct 2012,1
Oct 15, 2012
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (7).JPG
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (91).JPG
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (90).JPG
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (89).JPG
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (88).JPG
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (87).JPG
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (86).JPG
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (85).JPG
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (84).JPG
Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (15).JPG
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (13).JPG
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (11).JPG
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan_s Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012 (9).JPG
Hrithik Roshan,Rakesh Roshan at Hrithik Roshan's Ganpati Visarjan on 20th Sept 2012
Sep 21, 2012
Rakesh Roshan visit Rajesh Khanna_s home Aashirwad in Mumbai on 18th July 2012 (31).JPG
Rakesh Roshan visit Rajesh Khanna's home Aashirwad in Mumbai on 18th July 2012
Jul 20, 2012
Rakesh Roshan visit Rajesh Khanna_s home Aashirwad in Mumbai on 18th July 2012 (30).JPG
Rakesh Roshan visit Rajesh Khanna's home Aashirwad in Mumbai on 18th July 2012
Jul 20, 2012
Rakesh Roshan visit Rajesh Khanna_s home Aashirwad in Mumbai on 18th July 2012 (29).JPG
Rakesh Roshan visit Rajesh Khanna's home Aashirwad in Mumbai on 18th July 2012
Jul 20, 2012
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012 (87).JPG
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012
Jun 12, 2012
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012 (44).JPG
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012
Jun 12, 2012
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012 (19).JPG
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012
Jun 12, 2012
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012 (18).JPG
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012
Jun 12, 2012
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012 (17).JPG
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012
Jun 12, 2012
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012 (16).JPG
Rakesh Roshan return from Singapore after attending IIFA Awards in Mumbai on 11th June 2012
Jun 12, 2012
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012 (28).JPG
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012
May 20, 2012
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012 (32).JPG
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012
May 20, 2012
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012 (31).JPG
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012
May 20, 2012
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012 (30).JPG
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012
May 20, 2012
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012 (29).JPG
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012
May 20, 2012
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012 (27).JPG
Rakesh Roshan at DELHI EYE first look unveiled by Rakesh Roshan in Filmistan Studio on 18th May 2012
May 20, 2012
Rakesh Roshan at The Global Indian Film & Television Honors 2012 in Mumbai on 15th March 2012 (606).JPG
Rakesh Roshan at The Global Indian Film & Television Honors 2012 in Mumbai on 15th March 2012
Mar 16, 2012
Rakesh Roshan at The Global Indian Film & Television Honors 2012 in Mumbai on 15th March 2012 (605).JPG
Rakesh Roshan at The Global Indian Film & Television Honors 2012 in Mumbai on 15th March 2012
Mar 16, 2012
Rakesh Roshan at The Global Indian Film & Television Honors 2012 in Mumbai on 15th March 2012 (441).JPG
Rakesh Roshan at The Global Indian Film & Television Honors 2012 in Mumbai on 15th March 2012
Mar 16, 2012
Rakesh Roshan at The Global Indian Film & Television Honors 2012 in Mumbai on 15th March 2012 (440).JPG
Rakesh Roshan at The Global Indian Film & Television Honors 2012 in Mumbai on 15th March 2012
Mar 16, 2012
Rakesh Roshan snapped in Mumbai on 12th March 2012 (21).JPG
Rakesh Roshan snapped in Mumbai on 12th March 2012
Mar 13, 2012
Rakesh Roshan snapped in Mumbai on 12th March 2012 (20).JPG
Rakesh Roshan snapped in Mumbai on 12th March 2012
Mar 13, 2012
Rakesh Roshan snapped in Mumbai on 12th March 2012 (19).JPG
Rakesh Roshan snapped in Mumbai on 12th March 2012
Mar 13, 2012
Rakesh Roshan at Priyanka Soorma_s wedding in Race Course on 28th Nov 2011 (20).JPG
Rakesh Roshan at Priyanka Soorma's wedding in Race Course on 28th Nov 2011
Nov 29, 2011
Rakesh Roshan at Priyanka Soorma_s wedding in Race Course on 28th Nov 2011 (19).JPG
Rakesh Roshan at Priyanka Soorma's wedding in Race Course on 28th Nov 2011
Nov 29, 2011
Rakesh Roshan, Rishi Kapoor at Jeetendra and Ekta Kapor_s Diwali bash in Juhu, Mumbai on 27th Oct 2011 (5).JPG
Rakesh Roshan, Rishi Kapoor at Jeetendra and Ekta Kapor's Diwali bash in Juhu, Mumbai on 27th Oct 2011
Oct 28, 2011
Rakesh Roshan, Rishi Kapoor at Jeetendra and Ekta Kapor_s Diwali bash in Juhu, Mumbai on 27th Oct 2011 (3).JPG
Rakesh Roshan, Rishi Kapoor at Jeetendra and Ekta Kapor's Diwali bash in Juhu, Mumbai on 27th Oct 2011
Oct 28, 2011
Rakesh Roshan, Rishi Kapoor at Jeetendra and Ekta Kapor_s Diwali bash in Juhu, Mumbai on 27th Oct 2011 (1).JPG
Rakesh Roshan, Rishi Kapoor at Jeetendra and Ekta Kapor's Diwali bash in Juhu, Mumbai on 27th Oct 2011
Oct 28, 2011
Rakesh Roshan at Jeetendra and Ekta Kapor_s Diwali bash in Juhu, Mumbai on 27th Oct 2011 (11).JPG
Rakesh Roshan at Jeetendra and Ekta Kapor's Diwali bash in Juhu, Mumbai on 27th Oct 2011
Oct 28, 2011

737 files on 8 page(s)