Saamna

still2~96.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005A silent host: Rajkumar Santoshi
still3~91.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005The Cast: Ajay Devgan, Nana Patekar and Aishwarya
still4~79.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
still5~73.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
still6~61.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
2005saamna005.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005Posing for the cameras - Ajay and Ash at the launch
2005saamna008.jpg
Aishwarya Rai in the Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
2005saamna006.jpg
Aishwarya Rai in the Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n1~6.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n2~6.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n3~6.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n4~2.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n5~4.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n6~4.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n7~2.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n8~1.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
n9~2.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005
still1~97.jpg
Launch of Rajkumar Santhoshi's 'Saamna'
Apr 12, 2005

18 files on 1 page(s)